Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Mấu phiếu khảo sát
Chào bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành khảo sát này. Mục tiêu của chúng tôi là để hiểu rõ hơn về cảm nhận của bạn đối với công việc và môi trường làm việc tại công ty. Sự phản hồi của bạn là quan trọng và sẽ được giữ kín. Vui lòng đánh giá mức độ đồng tình của bạn với các câu hỏi sau, sử dụng thang điểm từ 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 10 (hoàn toàn đồng ý).

Đánh Giá Theo Thang Điểm Từ 1-10:

 1. Bạn cảm thấy thế nào về mức độ gắn kết của bạn với công việc hiện tại của bạn?
  • (1) Hoàn toàn không gắn kết
  • (10) Cực kỳ gắn kết
 2. Bạn có cảm thấy rằng nỗ lực của bạn được công nhận và đánh giá cao tại công ty không?
  • (1) Hoàn toàn không
  • (10) Cực kỳ đánh giá cao
 3. Đánh giá mức độ mà bạn cảm thấy kết nối với đồng nghiệp của bạn.
  • (1) Không kết nối
  • (10) Rất kết nối
 4. Bạn cảm thấy công ty cung cấp đủ cơ hội để bạn phát triển chuyên môn và cá nhân không?
  • (1) Không hề có cơ hội
  • (10) Rất nhiều cơ hội
 5. Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ từ người quản lý trực tiếp của bạn?
  • (1) Hoàn toàn không hỗ trợ
  • (10) Rất hỗ trợ
 6. Bạn cảm thấy an toàn và được hỗ trợ trong môi trường làm việc của mình không?
  • (1) Cảm thấy không an toàn và không được hỗ trợ
  • (10) Cảm thấy rất an toàn và được hỗ trợ
 7. Đánh giá mức độ bạn tin tưởng vào lãnh đạo cấp cao của công ty.
  • (1) Không tin tưởng
  • (10) Rất tin tưởng
 8. Bạn cảm thấy là một phần của mục tiêu và tầm nhìn chung của công ty không?
  • (1) Không cảm thấy là một phần
  • (10) Hoàn toàn cảm thấy là một phần

Câu Hỏi Mở:

 1. Bạn nghĩ gì có thể cải thiện mức độ gắn kết của bạn với công ty?
 2. Theo bạn, công ty nên làm gì để tăng cường cảm giác được đánh giá cao ở nhân viên?
 3. Bạn có gặp vấn đề gì trong việc kết nối với đồng nghiệp không? Nếu có, bạn nghĩ rằng nguyên nhân là gì?
 4. Trong trường hợp bạn không cảm thấy gắn kết với công việc của mình, bạn nghĩ rằng điều gì là nguyên nhân chính?
 5. Bạn có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện môi trường làm việc tại công ty không?
 6. Bạn cảm thấy làm thế nào14. Bạn cảm thấy làm thế nào khi nghĩ về tương lai của bạn tại công ty này? (Mở rộng cảm nghĩ của bạn)
 7. Có điều gì cản trở bạn cảm thấy gắn bó với công việc của mình và công ty không? Nếu có, bạn có thể mô tả chi tiết?
 8. Nếu bạn đã từng cảm thấy không gắn kết với công việc hoặc công ty, có sự kiện hoặc khoảnh khắc cụ thể nào đã dẫn đến cảm giác đó không?
 9. Bạn có ý tưởng nào về cách thức mà công ty có thể giúp nhân viên cảm thấy có một "tiếng nói" hơn trong việc đưa ra quyết định và định hình văn hóa công ty không?
 10. Khi nghĩ về mức độ gắn kết của bạn với công ty, bạn có cảm thấy rằng có sự chênh lệch giữa những gì bạn mong đợi và thực tế không? Vui lòng chia sẻ suy nghĩ của bạn.
 11. Bạn nghĩ rằng công ty có đánh giá đúng mức độ cam kết của bạn không? Tại sao hoặc tại sao không?
 12. Trải nghiệm cá nhân nào bạn cảm thấy đã có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến mức độ gắn kết của bạn với công ty?

Hướng dẫn hoàn thành khảo sát:

 • Vui lòng trả lời mỗi câu hỏi trung thực và cởi mở nhất có thể.
 • Đối với các câu hỏi đánh giá theo thang điểm từ 1-10, vui lòng chọn con số phản ánh cảm nhận của bạn một cách chính xác nhất.
 • Đối với các câu hỏi mở, hãy cung cấp bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào mà bạn cảm thấy có liên quan.
 • Sự phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện môi trường làm việc và tăng cường sự gắn kết của nhân viên với công ty.
Xin cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành khảo sát này. Sự tham gia của bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tương lai của công ty chúng ta.

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất