Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Chúng tôi đồng hành và hỗ trợ các Doanh nghiệp xây dựng Hệ Thống Quản Trị Nhân Sự chuyên nghiệp, tối ưu và hiệu quả; Đào tạo nghề Nhân sự thực thi và chất lượng. Luôn chân thành và nỗ lực hết lòng để giải quyết vấn đề cho Khách hàng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.