Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Văn bản hành chính là một phần thiết yếu trong hoạt động của các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp. Để đảm bảo tính thống nhất, chính xác và hiệu quả trong việc soạn thảo văn bản hành chính, các quy định rõ ràng và toàn diện là điều cần thiết. Trong bài đăng blog này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về các Quy định về soạn thảo văn bản hành chính, bao gồm các loại văn bản, thể thức, kỹ thuật trình bày và quy trình soạn thảo.
Tìm hiểu: https://greenstarct.vn/khoa-hoc-hanh-chinh-nhan-su-chuyen-nghiep-tai-greenstarct/

Các loại văn bản hành chính

Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam quy định 21 loại văn bản hành chính, bao gồm:
 • Nghị quyết (cá biệt)
 • Quyết định (cá biệt)
 • Chỉ thị
 • Quy chế
 • Quy định
 • Thông cáo
 • Thông báo
 • Hướng dẫn
 • Chương trình
 • Kế hoạch
 • Phương án
 • Đề án
 • Dự án
 • Báo cáo
 • Biên bản
 • Tờ trình
 • Hợp đồng
 • Công văn
 • Công điện
 • Bản ghi nhớ
 • Bản thỏa thuận
 • Giấy ủy quyền
 • Giấy mời
 • Giấy giới thiệu
 • Giấy nghỉ phép
 • Phiếu gửi
 • Phiếu chuyển
 • Phiếu báo
 • Thư công

Thể thức văn bản hành chính

Thể thức văn bản hành chính là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm:
 • Thành phần chính:
  • Quốc hiệu và Tiêu ngữ
  • Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
  • Số, ký hiệu của văn bản
  • Địa danh và thời gian ban hành văn bản
  • Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
  • Nội dung văn bản
  • Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
  • Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức
  • Nơi nhận
 • Thành phần bổ sung:
  • Phụ lục
  • Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành
  • Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành
  • Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax

Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính bao gồm:
 • Khổ giấy
 • Kiểu trình bày
 • Định lề trang
 • Phông chữ
 • Cỡ chữ
 • Kiểu chữ
 • Vị trí trình bày các thành phần thể thức
 • Số trang văn bản

Quy trình soạn thảo văn bản hành chính

Quy trình soạn thảo văn bản hành chính bao gồm các bước sau:
 1. Xác định loại văn bản, nội dung và độ mật: Dựa trên chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền xác định loại văn bản, nội dung và độ mật, mức độ khẩn của văn bản cần soạn thảo.
 2. Thu thập và xử lý thông tin: Đơn vị hoặc cá nhân được giao chủ trì soạn thảo văn bản thu thập và xử lý thông tin có liên quan đến nội dung văn bản.
 3. Soạn thảo văn bản: Văn bản được soạn thảo đúng hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày.
 4. Kiểm tra và chỉnh sửa: Văn bản được kiểm tra và chỉnh sửa để đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và mạch lạc.
 5. Trình ký: Văn bản được trình lên người có thẩm quyền để ký ban hành.
 6. Phát hành và lưu trữ: Văn bản được phát hành đến các đơn vị, cá nhân có liên quan và được lưu trữ theo quy định.
Liên quan: HC - 16 - Hướng dẫn biên soạn tài liệu

Kết luận

Việc tuân thủ các quy định về soạn thảo văn bản hành chính là rất quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp, hiệu quả và thống nhất trong hoạt động của các tổ chức. Bài đăng blog này cung cấp hướng dẫn toàn diện về các quy định mới nhất về soạn thảo văn bản hành chính, giúp các cá nhân và tổ chức soạn thảo văn bản chính xác, chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất