Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Quản trị rủi ro chiến lược - Chìa khóa để doanh nghiệp thành công và phát triển bền vững
 1. Tổng quan về quản trị rủi ro chiến lượcQuản trị rủi ro chiến lược - Chìa khóa để doanh nghiệp thành công và phát triển bền vững

Quản trị rủi ro chiến lược Trong môi trường kinh doanh đầy biến động và cạnh tranh ngày nay, rủi ro luôn rình rập và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Một trong những nhóm rủi ro quan trọng mà các nhà quản trị cần quan tâm là rủi ro chiến lược. Rủi ro này liên quan đến các quyết định chiến lược sai lầm hoặc không phù hợp, có thể dẫn đến hậu quả như mất lợi thế cạnh tranh, suy giảm hiệu quả kinh doanh, thậm chí là phá sản. Chính vì thế, quản trị rủi ro chiến lược là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Quản trị rủi ro chiến lược được hiểu là việc xác định, phân tích, đánh giá và kiểm soát các rủi ro liên quan đến việc hoạch định và triển khai chiến lược ở cấp độ doanh nghiệp. Mục đích là nhận diện sớm các mối đe dọa tiềm ẩn, từ đó có các biện pháp phòng ngừa và ứng phó hiệu quả, đồng thời tìm ra các cơ hội để khai thác, mở rộng thị trường và tăng cường lợi thế cạnh tranh. Thông qua quá trình này, doanh nghiệp sẽ xây dựng được một nền tảng vững chắc để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.
 1. Quy trình quản trị rủi ro chiến lược

Để quản trị rủi ro chiến lược hiệu quả, cần xây dựng một quy trình bài bản và có sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo cấp cao cũng như các phòng ban khác trong doanh nghiệp. Quy trình này gồm 4 bước chính: Bước 1: Xác định các rủi ro chiến lược
 • Rà soát lại chiến lược tổng thể, mục tiêu và kế hoạch hoạt động của công ty.
 • Xem xét các yếu tố môi trường bên ngoài như tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng công nghệ, văn hóa xã hội, chính sách pháp luật,... có thể tác động đến chiến lược.
 • Trao đổi, thảo luận với ban lãnh đạo các cấp để xác định các diễn biến, sự kiện, tình huống có thể là rủi ro tiềm ẩn đối với mục tiêu chiến lược.
 • Chia các rủi ro thành 2 nhóm chính: Rủi ro liên quan đến việc xây dựng chiến lược không phù hợp; và rủi ro trong việc triển khai thực hiện chiến lược.
Bước 2: Phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của rủi ro
 • Phân tích xác suất và tác động của từng rủi ro, từ đó xếp hạng mức độ nghiêm trọng.
 • Các rủi ro có khả năng xảy ra cao và hậu quả nặng nề cần được ưu tiên xử lý trước.
 • Xem xét mối liên hệ và tương tác của các rủi ro.
Bước 3: Xử lý rủi ro Tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm và mức độ ảnh hưởng của các rủi ro, công ty có thể lựa chọn những cách thức khác nhau để quản lý:
 • Né tránh rủi ro bằng cách thay đổi chiến lược, thoái lui khỏi thị trường hoặc lĩnh vực quá rủi ro,...
 • Chuyển giao rủi ro cho bên thứ ba như mua bảo hiểm, sử dụng công cụ phái sinh,...
 • Giảm thiểu tác động của rủi ro bằng các biện pháp phòng ngừa, nâng cao năng lực, thay đổi quy trình hay cơ cấu tổ chức,...
 • Chấp nhận rủi ro trong trường hợp rủi ro ít có khả năng xảy ra hoặc không gây tổn hại đáng kể.
Bước 4: Theo dõi, giám sát và cập nhật định kỳ
 • Thường xuyên theo dõi, rà soát và đánh giá lại các rủi ro chiến lược để có biện pháp xử lý phù hợp khi cần thiết.
 • Thiết lập các chỉ số rủi ro quan trọng (KRIs) để có hệ thống cảnh báo sớm.
 • Liên tục cập nhật thông tin về môi trường kinh doanh để điều chỉnh, bổ sung hoạt động quản trị rủi ro chiến lược.
 • Kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp xử lý rủi ro.
 1. Các yếu tố cần lưu ý và thách thức trong quản trị rủi ro chiến lược

Để quản trị rủi ro chiến lược được hiệu quả, cần có sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo cao nhất. Bên cạnh đó, cần truyền thông rõ ràng để tạo sự thấu hiểu và hợp tác giữa các phòng ban và nhân viên trong việc phát hiện, đánh giá và quản lý rủi ro. Ngoài ra, doanh nghiệp nên khai thác tối đa các công cụ, kỹ thuật phân tích định lượng cũng như định tính để hỗ trợ việc nhận diện và đánh giá rủi ro. Việc sử dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo hay dữ liệu lớn cũng sẽ giúp rút ngắn thời gian và gia tăng độ chính xác trong phân tích rủi ro chiến lược. Tuy nhiên, quản trị rủi ro chiến lược cũng đối mặt với không ít thách thức. Trước hết là sự phức tạp và khó lường của các rủi ro chiến lược do chúng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Bên cạnh đó, việc thiếu thông tin và dữ liệu đáng tin cậy cũng gây khó khăn cho việc dự báo và phân tích rủi ro. Ngoài ra, vẫn còn tồn tại tư duy e ngại và chưa coi trọng quản trị rủi ro ở một số doanh nghiệp.

4. Các nguyên tắc chung trong quản trị rủi ro chiến lược

Để triển khai quản trị rủi ro chiến lược có hệ thống và toàn diện, doanh nghiệp cần tuân thủ một số nguyên tắc sau: - Đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong nhận thức và hành động về quản trị rủi ro ở tất cả các cấp. - Gắn kết hoạt động quản trị rủi ro với chiến lược và định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp. - Duy trì tính linh hoạt và thích ứng cao để đối phó với môi trường kinh doanh luôn biến động. - Đề cao trách nhiệm giải trình và tạo điều kiện để lắng nghe ý kiến, phản hồi từ các bên liên quan. - Chú trọng xây dựng văn hóa quản trị rủi ro ở tất cả nhân viên trong tổ chức. - Tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp liên quan. - Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động quản trị rủi ro với quản trị hiệu quả và tuân thủ.

5. Các tiêu chuẩn quản trị rủi ro phổ biến

Hiện nay, có một số tiêu chuẩn và khung quản trị rủi ro được công nhận và áp dụng rộng rãi trên thế giới như: Khung ERM COSO: Gồm 5 thành phần chính là môi trường nội bộ, thiết lập mục tiêu, nhận diện sự kiện, đánh giá rủi ro, ứng phó với rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông và giám sát. Tiêu chuẩn ISO 31000: Đưa ra hướng dẫn tổng thể về quản trị rủi ro với các nguyên tắc, khung quản trị và quy trình quản trị rủi ro. Bao gồm các hoạt động như giao tiếp và tham vấn, thiết lập môi trường, đánh giá rủi ro (gồm nhận diện, phân tích, ước lượng, xếp hạng rủi ro), xử lý rủi ro, giám sát và xem xét. Việc tham khảo và vận dụng các tiêu chuẩn này một cách linh hoạt sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro nói chung và rủi ro chiến lược nói riêng.

Kết luận

Quản trị rủi ro chiến lược có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp định hướng hoạt động, giảm thiểu tổn thất và nắm bắt cơ hội, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và duy trì lợi thế cạnh tranh. Để triển khai thành công, cần xây dựng một quy trình quản trị rủi ro toàn diện với sự tham gia của lãnh đạo các cấp và nhân viên, cũng như xây dựng một nền văn hóa quản trị rủi ro trong tổ chức. Song song với việc tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn quản trị rủi ro phổ biến, doanh nghiệp cũng cần linh hoạt điều chỉnh quy trình quản trị rủi ro chiến lược cho phù hợp với đặc thù hoạt động của mình. Chỉ có như vậy, quản trị rủi ro chiến lược mới thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu để doanh nghiệp duy trì sự phát triển bền vững.

Ms. Nguyễn Thị Hồng Vân - Chuyên gia nhân sự tinh gọn Greenstarct - Khóa học quản trị nhân sự chuyên nghiệp tại Hà Nội - Tăng năng suất, giảm lãng phí

Hãy cùng chúng tôi khám phá và phân loại nhân sự, giúp doanh nghiệp của bạn phát triển, hút giữ nhân tài nhé!

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất