Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Mô tả công việc phòng kinh doanh, bán hàng
Phòng Bán Hàng trong một doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo doanh số và lợi nhuận. Dưới đây là một số chức năng và nhiệm vụ chính của Phòng Bán Hàng:

1. Phát Triển và Thực Hiện Chiến Lược Bán Hàng

Phòng Bán Hàng có trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng, bao gồm việc xác định mục tiêu bán hàng, lựa chọn các phương thức bán hàng, và phát triển các kế hoạch để đạt được mục tiêu.

2. Quản Lý Đội Ngũ Bán Hàng

Phòng Bán Hàng chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ bán hàng, bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, và tạo động lực cho nhân viên bán hàng.

3. Tương Tác với Khách Hàng

Phòng Bán Hàng thường tương tác trực tiếp với khách hàng, bao gồm việc chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề của khách hàng, và thu thập phản hồi từ khách hàng.

4. Thực Hiện Bán Hàng

Nhân viên bán hàng thực hiện các cuộc gọi, cuộc họp và buổi thuyết trình để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Họ cũng xử lý các hoạt động bán hàng, bao gồm việc soạn thảo các hợp đồng, hoàn tất các thủ tục bán hàng, và theo dõi thanh toán.

5. Theo Dõi và Đánh Giá Hiệu Quả Bán Hàng

Phòng Bán Hàng cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động bán hàng, bao gồm việc theo dõi doanh số, lợi nhuận, và các chỉ số hiệu suất khác. Họ cũng cần phân tích dữ liệu này để cải thiện chiến lược và hoạt động bán hàng.

6. Hợp Tác với Các Phòng Ban Khác

Phòng Bán Hàng cần hợp tác chặt chẽ với các phòng ban khác như Phòng Marketing, Phòng Sản Xuất, Phòng Kế Toán, v.v., để đảm bảo rằng các mục tiêu bán hàng phù hợp với chiến lược tổng thể của doanh nghiệp. Như vậy, Phòng Bán Hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo doanh số và lợi nhuận cho doanh nghiệp, đồng thời duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng. BẢN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG BÁN HÀNG
 1. MỤC ĐÍCH:
 • Đảm bảo cho các cá nhân trong phòng bán hàng thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, đạt hiệu quả trong công việc.
 • Đảm bảo cho các phòng trực thuộc bộ phận bán hàng thực hiện đúng nhiệm vụ, tránh chồng chéo.
 • Đảm bảo phát triển đội ngũ CNV theo yêu cầu, chiến lược phát triển của công ty.
 1. PHẠM VI:
Ap dụng cho bộ phận bán hàng.
 • NỘI DUNG:
 1. Sơ đồ tổ chức:
Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh
 • Kênh bán hàng siêu thị: Mỗi siêu thị sẽ có ít nhất 2 nhân viên bán hàng theo ca, do giám sát bán hàng trực tiếp quản lý. Trưởng kênh siêu thị quản lý trực tiếp các giám sát bán hàng siêu thị, quản lý gián tiếp nhân viên bán hàng.
 • Kênh đại lý do Trưởng kênh bán hàng đại lý phụ trách. Trưởng nhóm có thể đề xuất thêm thư ký giúp việc.
 • Trưởng nhóm bán hàng cửa hàng quản lý các cửa hàng trưởng. Mỗi cửa hàng do Cửa hàng trưởng quản lý, gồm các nhân viên bán hàng.
 • Kênh bán hành trực tiếp gồm Trưởng nhóm kinh doanh, các nhân viên kinh doanh, chủ yếu thực hiện các hợp đồng bán sỉ.
 • Chi nhánh do giám đốc chi nhánh quản lý, trực tiếp dưới quyền Giám đốc bán hàng.
 1. Chức năng:
  • Thực hiện triển khai bán hàng để đạt doanh thu theo mục tiêu ban giám đốc đưa ra.
  • Quản trị hàng hóa. Nhập xuất hàng hóa, điều phối hàng hóa cho các cửa hàng. Đặt hàng sản xuất.
  • Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các công tác có liên quan đến họat động kinh doanh của công ty.
  • Tham gia tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nhân sự thuộc bộ phận mình phụ trách.
  • Kiểm tra giám sát công việc của nhân viên thuộc bộ phận mình, quyết định khen thưởng, kỷ luật nhân viên thuộc bộ phận.
 1. Nhiệm vụ:
  • Thực hiện chức năng 2.1:
 • Thực hiện ra chỉ tiêu doanh thu hằng tháng, phân bổ chỉ tiêu cho các kênh bán hàng. Theo dõi thực tế bán hàng so với chỉ tiêu thực tế.
 • Theo dõi hàng hóa xuất nhập, điều phối hàng trong tuần, tháng. Lập sổ sách theo dõi số lượng tồn hằng ngày.
 • Lên kế họach sọan thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho quản lý và nhân viên. (Nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ kế tóan, nghiệp vụ trưng bày…)
 • Lập kế họach cho chương trình quảng cáo và khuyến mãi thúc đẩy việc bán hàng
 • Kiểm tra giám sát công việc của quản lý, nhân viên.
 • So sánh đối chiếu doanh thu thực tế với doanh thu theo chỉ tiêu. Tìm ra nguyên nhân tăng giảm doanh thu so với kế họach đưa ra hướng khắc phục kịp thời.
3.2: Thực hiện chức năng 2.2:
 • Tổ chức hệ thống thu thập về hàng hóa: nhập xuất tồn, vận tốc bán, dự trù hàng tồn kho.
 • Tổ chức thu thập thông tin về mẫu sản phẩm mới, ý kiến khách hàng.
 • Lập kế họach đặt hàng sản xuất.
3.3Thực hiệc chức năng 2.3:
 • Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển thương hiệu.
 • Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển kênh phân phối.
 • Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng nhãn hiệu mới.
3.4Thực hiện chức năng 2.4:
 • Lên kế họach tuyển dụng nhân sự thuộc bộ phận mình.
 • Xây dựng quy chế đào tạo huấn luyện nhân viên thuộc bộ phận mình.
 • Xây dựng quy trình công việc trong bộ phận mình và các mối quan hệ công việc với các bộ phận khác trong công ty.
3.5 Thực hiện chức năng 2.5:
 • Lập kế họach giao việc cho nhân viên thuộc phạm vi quản lý của bộ phận mình.
 • Lập kế họach kiểm tra giám sát nhân viên.
 • Lập kế họach khen thưởng, kỷ luật, xét tăng lương nhân viên theo quy chế công ty.
 • Thực hiện công tác điều động nhân sự, thuyên chuyển công tác thuộc phạm vi bộ phận mình.
Download tài liệu mô tả công việc các vị trí: 1.2.7 Mô tả công việc Trưởng kênh siêu thị 1.2.6 Mô tả công việc giám sát bán hàng đại lý 1.2.5 Mô tả công việc Trưởng kênh đại lý 1.2.4 Mô tả công việc Trưởng phòng bán hàng 1.2.3 Mô tả công việc Giám đốc chi nhánh 1.2.2 Mô tả công việc Giám đốc bán hàng 1.2.10 Mô tả công việc Trưởng kênh bán lẻ 1.2.11 Mô tả công việc cửa hàng Trưởng 1.2.15 Mô tả công việc nhân viên kinh doanh 1.2.14 Mô tả công việc trưởng nhóm kinh doanh

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất