Đăng Ký Xem Video

Bản quền thuộc về GREENSTARCT 

Trang web nay không phải là một phần của trang web FACEBOOK hoặc FACEBOOK INC.

Ngoài ra trang web này KHÔNG được Facebook xác nhận theo bất kỳ cách nào. FACEBOOK là thương hiệu của FACEBOOK, INC.

Đăng Ký Xem Video

VIDEO KHÓA HỌC: CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐỂ ĐÓNG GÓI VÀ NHÂN BẢN DOANH NGHIỆP.

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TINH GỌN, TĂNG LỢI NHUẬN, GIẢM CHI PHÍ.

  • Xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự tinh gọn cho Doanh nghiệp;
  • Xây dựng hệ thống MTCV cho từng vị trí chức danh;
  • Xây dựng hệ thống đo lường hiệu suất công việc (KPIs);
  • Xây dựng hệ thống quy trình làm việc cho từng bộ phận tại doanh nghiệp;
  • Xây dựng hệ thống lương – thưởng – đãi ngộ tại doanh nghiệp;
  • Xây dựng hệ thống quy định, quy chế cho doanh nghiệp;
  • Xây dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp;
  • Xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự tại doanh nghiệp;

VIDEO:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP

XEM VIDEO

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

 Ms. Vân Nguyễn HR

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của bạn 100% và không chia sẻ cho bất kỳ ai...