Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Đánh giá kết quả đào tạo
Phải làm thế nào để đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo?
Mô hình Kirkpatrick là công cụ phổ biến và rất hiệu quả. Mô hình này được chia thành bốn cấp độ: Reaction, Learning, Action, và Results. Cùng Vân tìm hiểu chi tiết hơn về từng cấp độ nhé!
1. Reaction (Phản ứng) - Xác định mức độ hài lòng của học viên ngay sau khi được đào tạo
Ở cấp độ này, mục tiêu là đánh giá cảm nhận ban đầu của người học về chương trình đào tạo. Cách thực hiện thường là thông qua khảo sát ngay sau buổi học hoặc sau khi hoàn thành chương trình.
►Những câu hỏi có thể bao gồm: Họ cảm thấy như thế nào về nội dung, phương pháp giảng dạy, và môi trường học tập? Họ cảm thấy có được hỗ trợ đủ không?
2. Learning (Học) - Xác định những kiến thức, kỹ năng mà học viên học được sau khi đào tạo
Cấp độ này tập trung vào việc đánh giá những gì người học đã học được từ chương trình. Điều này thường được đánh giá thông qua bài kiểm tra hoặc bài tập.
►Các câu hỏi có thể bao gồm: Họ đã hiểu những kiến thức, kỹ năng gì? Họ có thể nhớ và tái tạo những thông tin đã học không?
3. Action (Hành vi) - Đánh giá sự thay đổi hành vi của học viên sau chương trình đào tạo, cách mà học viên áp dụng các kiến thức đó
Cấp độ này đánh giá việc người học có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế không. Điều này thường được đánh giá thông qua phỏng vấn hoặc quan sát họ trong môi trường làm việc.
►Các câu hỏi có thể bao gồm: Họ đã áp dụng những gì đã học vào công việc thực tế như thế nào? Hành vi làm việc của họ có thay đổi không?
4. Results (Kết quả) - Đánh giá mức độ ảnh hưởng của chương trình đào tạo đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
Cấp độ cuối cùng này đánh giá tác động của chương trình đào tạo lên kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm các chỉ số như doanh số bán hàng, lợi nhuận, hoặc các chỉ số khác liên quan đến mục tiêu của doanh nghiệp.
►Các câu hỏi có thể bao gồm: Chương trình đào tạo đã góp phần cải thiện kết quả hoạt động của doanh nghiệp như thế nào?
Đánh giá kết quả đào tạo theo mô hình Kirkpatrick yêu cầu nhiều công sức và thời gian, nhưng nó sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về hiệu quả của chương trình đào tạo và tìm ra cách cải thiện nếu cần. Chúc bạn thành công!
--------------------------
Ms. Nguyễn Thị Hồng Vân - Chuyên gia nhân sự tinh gọn Greenstarct - Đào tạo nhân sự chuyên nghiệp
Địa chỉ: 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 098.2211.195
Hãy cùng chúng tôi khám phá và phân loại nhân sự, giúp doanh nghiệp của bạn phát triển, hút giữ nhân tài nhé!

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất