Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

văn hoá tổ chức
Văn hoá tổ chức/ văn hoá doanh nghiệp không phải là một khái niệm to tát, nó đơn giản chỉ là “Ở đây tụi tui là vậy đó” - theo thầy Giản Tư Trung, một khái niệm dễ hiểu và dễ nhớ. Văn hoá của tổ chức là những giá trị, niềm tin, hành vi…mà những người trong tổ chức đó công nhận và hành động theo thói quen, chịu sự ảnh hưởng phần lớn bởi người đứng đầu/ nhóm người đứng đầu trong tổ chức. Dưới đây là 12 cách thức huỷ hoại văn hoá tổ chức nhanh nhất, theo Siobhan McHale, từ AMAICA HR CONSULTANCY, mình dịch sang tiếng Việt và chia sẻ lại: 1. Thiếu tôn trọng mọi người làm giảm sự an toàn về mặt tâm lý. 2. Không phân định rõ các vai trò trong tổ chức dẫn đến nhầm lẫn, xung đột và “ồn ào”. 3. Quản lý vi mô tước đi việc trao quyền cho nhân viên. 4. Không công nhận những việc làm tốt làm mất động lực của nhân viên. 5. Không chia sẻ thông tin với nhân viên làm suy yếu kết nối đội nhóm. 6. Đề bạt sai người khiến những nhân viên giỏi nhất rời khỏi tổ chức. 7. Không phát triển nhân viên làm suy giảm khả năng thực thi và thích ứng. 8. Nói suông về các giá trị làm giảm lòng tin. 9. Làm việc riêng lẻ ngăn cản bạn phát huy hết tiềm năng của cả tập thể. 10. Cho phép thói quan liêu khiến mọi người vướng vào những rắc rối của bệnh quan liêu. 11. Tái cơ cấu (kém) khiến mọi người mất tập trung vào khách hàng. 12. Không thích nghi khiến bạn không nhanh nhẹn và nhạy bén với thị trường. Từ khoá quan trọng nhất của văn hoá tổ chức là “Trust - Niềm tin”. Niềm tin của nhân viên dành cho lãnh đạo/ Công ty và ngược lại, niềm tin của nhân viên dành cho nhau. Một tổ chức vững mạnh là tổ chức có giá trị “niềm tin” mạnh mẽ.

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất