Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Diễn giả là Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Cử nhân Đại học Sư phạm Ngoại ngữ – ĐHQGHN và cử nhân Đại Học Luật Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân cũng đã hoàn thành xuất sắc các khóa học chuyên môn và các khóa học về phát triển bản thân như: BSC & KPI, Lương 3P, Nhận biết tính cách qua hành vi DISC, NLP, Xây dựng chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu, Coaching…