Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Tầm quan trọng của lãnh đạo
Việc đạt được mục tiêu và mục tiêu của công ty phụ thuộc vào sự lãnh đạo và văn hóa tổ chức của công ty đó. Sự hiện diện của lãnh đạo mạnh mẽ giúp nhân viên thực hiện các hoạt động khác nhau một cách hiệu quả và hiệu quả. Hiểu cách lãnh đạo ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức có thể ảnh hưởng đến năng suất của công ty bạn và cách bạn cộng tác với các thành viên trong nhóm của mình. Trong bài viết này, chúng ta khám phá ý nghĩa của lãnh đạo và văn hóa trong các tổ chức, tại sao lãnh đạo lại quan trọng đối với văn hóa tổ chức và vai trò của lãnh đạo trong việc ảnh hưởng đến văn hóa của công ty.

Lãnh đạo và văn hóa trong tổ chức là gì?

Lãnh đạo và văn hóa trong tổ chức đề cập đến vai trò của lãnh đạo trong văn hóa của tổ chức. Văn hóa của một tổ chức xuất phát từ các giá trị và thực tiễn hướng dẫn các quyết định của công ty. Đó là tập hợp các mục tiêu và sứ mệnh của công ty, hướng dẫn hành động và hành vi của người sử dụng lao động và nhân viên của họ. Sự lãnh đạo và văn hóa trong các tổ chức thúc đẩy bầu không khí tích cực tại nơi làm việc, cải thiện hiệu suất của nhân viên và có thể giúp ích cho sự thành công chung của doanh nghiệp.

Tại sao lãnh đạo lại quan trọng trong văn hóa tổ chức

Cho dù văn hóa tổ chức của công ty có tuyệt vời đến đâu thì các mục tiêu và mục tiêu của công ty vẫn có thể không đạt được nếu không có sự ảnh hưởng của sự lãnh đạo giỏi. Người lãnh đạo là người có thẩm quyền hoặc khả năng gây ảnh hưởng và động viên người khác, bất kể chức danh của họ. Họ thể hiện và củng cố tầm nhìn của công ty cũng như đặt ra các quy tắc hoạt động của công ty.Các nhà lãnh đạo cũng có trách nhiệm xác định đạo đức và niềm tin của công ty đồng thời dạy nhân viên cách sống theo những giá trị này. Các nhà lãnh đạo có đạo đức thúc đẩy văn hóa tin cậy, liêm chính, trung thực và công bằng. Họ làm việc để thiết lập các giá trị cốt lõi của tổ chức và cho nhân viên thấy những gì ban quản lý mong đợi ở họ. Những người giữ vai trò lãnh đạo ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức của công ty, theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.

Lãnh đạo ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức như thế nào?

Các nhà lãnh đạo có thể giáo dục nhân viên về văn hóa tổ chức của công ty thông qua sự tương tác của họ. Cả hành động và không hành động đều có tác dụng lâu dài trong việc cho nhân viên thấy những hành động và hành vi nào có thể chấp nhận được hoặc không thể chấp nhận được trong công ty. Dưới đây là 10 ảnh hưởng của lãnh đạo đến văn hóa trong tổ chức:

1. Nó củng cố trách nhiệm giải trình

Trách nhiệm giải trình tại nơi làm việc có ảnh hưởng lớn đến cơ cấu tổ chức. Các nhà lãnh đạo thường đưa ra các quy tắc và chính sách hướng dẫn công ty, nhưng việc yêu cầu nhân viên chịu trách nhiệm về hành động của mình sẽ giúp họ có trách nhiệm và có thể thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Các nhà lãnh đạo giỏi xây dựng văn hóa trách nhiệm khi họ vạch ra rõ ràng trách nhiệm của nhân viên và các tiêu chuẩn để đo lường thành công của họ. Việc làm này mang lại cho nhân viên một bức tranh rõ ràng về kết quả mà người sử dụng lao động muốn họ đạt được và thúc đẩy họ đạt được và thậm chí vượt quá những mong đợi này.

2. Giúp nhà tuyển dụng hiểu được vai trò và kỹ năng của họ

Một công ty có thể đạt được mục tiêu nhanh hơn khi không có sự mất kết nối giữa mục tiêu và kỹ năng mà nhân viên sở hữu. Những nhà lãnh đạo xuất sắc giúp nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ được giao và thiết kế chiến lược làm việc cho phép họ thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Chúng giúp nhân viên mở rộng kiến ​​thức về trách nhiệm của họ và giúp cải thiện bộ kỹ năng của họ. Điều này có thể yêu cầu đào tạo bổ sung cho các thành viên trong nhóm ở một bộ phận cụ thể hoặc đào tạo chéo nhân viên từ các bộ phận khác nhau để nâng cao kiến ​​thức và củng cố mối quan hệ của họ.

3. Nó thúc đẩy giao tiếp hiệu quả

Sự thành công của một doanh nghiệp thường phụ thuộc vào đầu vào và hiệu suất làm việc của nhân viên. Có một nền văn hóa tổ chức tốt là một lợi thế, nhưng một công ty cũng cần một luồng giao tiếp ổn định và hiệu quả. Để làm việc hiệu quả và năng suất, điều quan trọng là nhân viên phải hiểu được trách nhiệm được giao và giá trị cốt lõi của công ty.Các nhà lãnh đạo giỏi sở hữu kỹ năng giao tiếp tuyệt vời cho phép họ truyền đạt các mục tiêu kinh doanh đồng thời tích cực lắng nghe những thách thức mà lực lượng lao động phải đối mặt. Giao tiếp hiệu quả có thể mang lại lợi ích cho công ty theo một số cách. Bao gồm các:
  • tăng cường mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động
  • tăng năng suất của nhân viên
  • kết quả tài chính tốt hơn
  • cải thiện sự hài lòng của nhân viên

4. Thúc đẩy tầm nhìn chung

Tầm nhìn của một tổ chức thường quyết định tương lai của công ty. Các nhà lãnh đạo tạo ra tầm nhìn này và đưa ra các chiến lược cũng như phương pháp để thực hiện nó. Một cách tiếp cận là dạy nhân viên về mục tiêu và mục tiêu của công ty và truyền đạt các cách để đạt được các mục tiêu đó. Thông tin này cho phép các thành viên trong nhóm biết các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty, cách công ty dự định đạt được chúng và vai trò của họ có thể đảm nhận để giúp hoàn thành các mục tiêu này. Kiến thức này khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả hơn vì họ có thể tận mắt chứng kiến ​​nỗ lực của mình ảnh hưởng như thế nào đến sự thành công của doanh nghiệp.

5. Thúc đẩy văn hóa học tập

Những nhà lãnh đạo giỏi luôn có thói quen chia sẻ mọi thông tin và kiến ​​thức có thể thúc đẩy sự phát triển của các thành viên trong nhóm của họ. Họ hiểu rằng nhân viên cần những công cụ cần thiết để làm việc hiệu quả. Để nhân viên mang lại lợi ích cho công ty, lãnh đạo cần giao tiếp và cung cấp những công cụ này một cách hiệu quả.Họ cũng khuyến khích nhân viên nâng cao kỹ năng và hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn đã chọn. Làm như vậy sẽ thúc đẩy văn hóa học tập, truyền cảm hứng cho nhân viên chấp nhận rủi ro và cộng tác với các thành viên trong nhóm. Ví dụ: bạn có thể tổ chức các chương trình nâng cao kỹ năng hàng tháng hoặc hàng năm cho các thành viên trong nhóm của mình nhằm nâng cao kiến ​​thức và năng lực kỹ thuật của họ.

6. Nó thúc đẩy văn hóa công nhận và đánh giá cao

Sự lãnh đạo ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức, nơi các nhà lãnh đạo áp dụng văn hóa đánh giá cao và công nhận lực lượng lao động. Nhân viên có xu hướng nỗ lực hết mình khi họ nhận thức được rằng lãnh đạo đánh giá cao những đóng góp, kỹ năng và chuyên môn của họ. Với tư cách là người lãnh đạo, bạn có thể thúc đẩy văn hóa công nhận bằng cách khuyến khích và khen thưởng những nhân viên làm việc hiệu quả và năng suất.Bạn cũng có thể ghi nhận và đánh giá cao một nhân viên vì những đóng góp độc đáo của họ đối với dự án và khuyến khích các thành viên khác trong nhóm cũng làm như vậy. Những người sử dụng lao động làm việc trong môi trường như vậy cảm thấy thỏa mãn và có động lực hơn để thực hiện nhiệm vụ của mình.

7. Nó xác định và bộc lộ những giá trị cốt lõi của công ty

Cần có những giá trị sâu xa của công ty để duy trì một nền văn hóa tổ chức vững mạnh và cả lãnh đạo lẫn nhân viên đều đóng vai trò thể hiện những giá trị đó. Các nhà lãnh đạo giỏi hiểu vai trò của các giá trị cốt lõi của công ty trong các yếu tố như quản lý, hiệu suất công việc của nhân viên và chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Khi không có kiến ​​thức về giá trị cốt lõi của công ty, nhân viên sẽ không được trang bị đầy đủ để đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm giúp hiện thực hóa các mục tiêu của công ty. Kết quả là, khả năng lãnh đạo hiệu quả thường liên quan đến việc nỗ lực chia sẻ và hướng dẫn các thành viên trong nhóm về các giá trị và nguyên tắc của công ty.

8. Nó thúc đẩy sự hài lòng trong công việc

Sự hài lòng trong công việc đơn giản có nghĩa là cảm giác thỏa mãn mà nhân viên có được từ công việc của họ. Nhân viên cảm thấy hài lòng trong công việc mà họ cảm thấy thoải mái và được người chủ đánh giá cao. Các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên, chẳng hạn như chế độ đãi ngộ, giá trị cốt lõi của công ty, sự thăng tiến, chất lượng lãnh đạo, môi trường làm việc và động lực. Lãnh đạo hiệu quả đánh giá các yếu tố này để xác định xem chúng có thể đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong nhóm như thế nào. Khi nhân viên cảm thấy hài lòng với công việc của mình, họ sẽ có cảm hứng để cống hiến thời gian và kỹ năng của mình cho sự thành công của doanh nghiệp.

9. Nó xác định hành vi của nhân viên

Các nhà lãnh đạo chất lượng dẫn đầu bằng ví dụ. Họ hiểu rằng nhân viên đang tìm kiếm họ để biết những cách làm việc có thể chấp nhận được trong tổ chức như hoàn thành trách nhiệm của họ, phản ứng với các tình huống và xử lý dự án. Vì vậy, những nhà lãnh đạo hiệu quả không chỉ tạo ra các chính sách và quy tắc của công ty mà còn sống theo chúng.Một nhà lãnh đạo giỏi không bỏ qua sai lầm mà thừa nhận chúng đồng thời đưa ra phương hướng và cách thức để cải thiện. Bằng cách làm việc để thể hiện các giá trị của công ty, hành vi và đạo đức làm việc của một nhà lãnh đạo giỏi sẽ là hình mẫu cho những gì công ty đại diện và đại diện. Theo thời gian, điều này bắt đầu ảnh hưởng và xác định hành vi của lực lượng lao động khi họ nhận ra mối tương quan giữa sự thành công của doanh nghiệp và thái độ của họ. Mẫu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc và 4 lưu ý khi làm bảng đánh giá

10. Nó nâng cao tinh thần nhân viên

Trong thời kỳ khủng hoảng, các nhà lãnh đạo có thể cần đưa ra những quyết định quan trọng mà không cần sự tham gia của nhân viên. Nhưng nếu các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định mà không quan tâm quá thường xuyên đến nhân viên của họ trong một tổ chức, điều đó có thể khiến nhân viên cảm thấy bị đánh giá thấp. Điều này có thể dẫn đến tinh thần nhân viên thấp, sự hài lòng trong công việc thấp và kết quả lâu dài kém.Những nhà lãnh đạo giỏi nhất luôn tìm cách động viên các thành viên trong nhóm và khiến những đóng góp của họ được đánh giá cao. Điều này bao gồm khen ngợi và khen ngợi họ, tin tưởng vào họ và tích cực cho họ tham gia vào các quyết định của công ty. Những nhân viên làm việc trong bầu không khí như vậy thường cảm thấy có động lực hơn để nỗ lực hết mình vì sự phát triển và thành công của công ty.

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất