Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

  • Lắng nghe Nhu cầu của Doanh nghiệp;
  • Đánh giá thực trạng;
  • Tư vấn giải pháp;
  • Phê duyệt giải pháp;
  • Hoàn thiện nội dung, tài liệu theo giải pháp đã phê duyệt;
  • Triển khai đào tạo, huấn luyện theo nội dung xây dựng và thiết kế.

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất