Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

nguyen-tac-trong-yeu-trong-ke-toan
Kế toán là công cụ không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp để quản lý tài chính hiệu quả. Để đảm bảo tính trung thực, minh bạch và có thể so sánh được của các báo cáo tài chính, kế toán cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản. Trong số đó, nguyên tắc trọng yếu (materiality concept) là một nguyên tắc quan trọng mà các nhà quản lý và kế toán cần nắm vững. Bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc trọng yếu trong kế toán.

Nguyên tắc trọng yếu là gì?

Nguyên tắc trọng yếu trong kế toán quy định rằng tất cả các thông tin quan trọng, có thể ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính, phải được trình bày đầy đủ trong báo cáo đó. Nói cách khác, nguyên tắc trọng yếu đòi hỏi các thông tin trọng yếu, có tính chất quyết định không được bỏ sót hay che giấu. Nguyên tắc trọng yếu dựa trên quan điểm rằng báo cáo tài chính phải cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng, giúp họ đưa ra các quyết định kinh tế một cách hiệu quả. Do đó, nguyên tắc này cho phép loại bỏ những thông tin không đáng kể, không cần thiết ra khỏi báo cáo, giúp người đọc tập trung vào những nội dung quan trọng.

Tại sao nguyên tắc trọng yếu quan trọng?

tai-sao-nnguyen-tac-trong-yeu-quan-trong
 • Đảm bảo tính minh bạch và trung thực của báo cáo tài chính: Nguyên tắc trọng yếu yêu cầu phải trình bày đầy đủ mọi thông tin quan trọng. Điều này giúp báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tăng tính hữu ích của thông tin: Bằng việc loại bỏ những thông tin không đáng kể, nguyên tắc trọng yếu giúp người dùng tập trung vào những vấn đề cốt lõi, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó nâng cao tính hữu ích và khả năng ra quyết định của người sử dụng báo cáo.
 • Nâng cao hiệu quả công việc kế toán: Nguyên tắc trọng yếu cho phép kế toán viên bỏ qua những khoản mục nhỏ, không đáng kể. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc ghi chép, xử lý thông tin.
 • Tuân thủ các chuẩn mực kế toán: Nguyên tắc trọng yếu là một trong những nguyên tắc cơ bản được các chuẩn mực kế toán quốc tế công nhận. Việc áp dụng nguyên tắc này giúp báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và thông lệ quốc tế.

Xác định thông tin trọng yếu

Để áp dụng nguyên tắc trọng yếu, doanh nghiệp cần xác định thông tin nào là trọng yếu. Thông thường, một thông tin được coi là trọng yếu nếu việc bỏ sót hoặc trình bày sai lệch thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, gây ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng. Các yếu tố cần xem xét khi đánh giá tính trọng yếu của thông tin:
 • Tính chất của thông tin: Thông tin liên quan đến các hoạt động bất thường, các giao dịch với bên liên quan, các thay đổi trong chính sách kế toán,... thường được coi là trọng yếu do tính chất nhạy cảm của chúng.
 • Giá trị của thông tin: Các khoản mục có giá trị lớn, chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí thường được xem là trọng yếu. Tuy nhiên, không có một ngưỡng cụ thể nào cho tính trọng yếu về mặt giá trị. Doanh nghiệp cần dựa vào quy mô, tính chất hoạt động để đưa ra đánh giá phù hợp.
 • Hoàn cảnh cụ thể: Tính trọng yếu của thông tin có thể thay đổi tùy theo bối cảnh. Một khoản mục có thể không đáng kể trong điều kiện bình thường, nhưng lại trở nên trọng yếu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, thay đổi chính sách, hay khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính.
Việc xác định thông tin trọng yếu đòi hỏi sự thận trọng và phán đoán chuyên môn từ phía kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nên xây dựng quy trình và tiêu chí rõ ràng để đánh giá tính trọng yếu của thông tin, đồng thời tham khảo ý kiến từ các chuyên gia như kiểm toán viên.

Ví dụ về việc áp dụng nguyên tắc trọng yếu

vi-du-ve-viec-ap-dung0nguyen-tac-trong-yeu Để hiểu rõ hơn về việc áp dụng nguyên tắc trọng yếu, hãy xem xét một số ví dụ sau:
 • Công ty A quyết định thay đổi phương pháp khấu hao tài sản cố định từ phương pháp đường thẳng sang phương pháp số dư giảm dần. Sự thay đổi này làm giảm chi phí khấu hao và tăng lợi nhuận sau thuế của công ty lên 5%. Trong trường hợp này, thông tin về sự thay đổi phương pháp khấu hao và ảnh hưởng của nó đến báo cáo tài chính là trọng yếu và cần được trình bày chi tiết trong thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Công ty B có một khoản phải thu khó đòi trị giá 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản phải thu này chỉ chiếm 0,1% tổng tài sản của công ty. Trong trường hợp này, khoản phải thu khó đòi có thể được coi là không trọng yếu và không cần thiết phải trình bày chi tiết trong báo cáo tài chính.
 • Công ty C thực hiện một giao dịch bán hàng cho một bên liên quan với giá thấp hơn 20% so với giá thị trường. Mặc dù giá trị của giao dịch này không lớn, nhưng do tính chất nhạy cảm của giao dịch với bên liên quan, thông tin về giao dịch này vẫn được coi là trọng yếu và cần được trình bày trong báo cáo tài chính.

Mối quan hệ giữa nguyên tắc trọng yếu và các nguyên tắc kế toán khác

Nguyên tắc trọng yếu có mối quan hệ mật thiết với các nguyên tắc kế toán cơ bản khác như:
 • Nguyên tắc thận trọng: Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi việc ghi nhận các khoản lỗ, chi phí và nợ phải trả một cách đầy đủ, trong khi việc ghi nhận các khoản lãi, doanh thu và tài sản cần thận trọng hơn. Nguyên tắc trọng yếu cho phép bỏ qua những khoản mục không đáng kể, nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng.
 • Nguyên tắc phù hợp: Nguyên tắc phù hợp yêu cầu việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau trong cùng một kỳ kế toán. Nguyên tắc trọng yếu cho phép loại bỏ những khoản doanh thu và chi phí không đáng kể, miễn là không làm ảnh hưởng đáng kể đến tính phù hợp của báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc nhất quán: Nguyên tắc nhất quán đòi hỏi việc áp dụng các chính sách và phương pháp kế toán phải nhất quán giữa các kỳ kế toán. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi trong chính sách hoặc phương pháp kế toán, và sự thay đổi đó là trọng yếu, doanh nghiệp phải trình bày rõ ràng trong báo cáo tài chính.

Kết luận

Nguyên tắc trọng yếu là một nguyên tắc quan trọng trong kế toán, giúp đảm bảo tính minh bạch, trung thực và hữu ích của báo cáo tài chính. Việc xác định thông tin trọng yếu đòi hỏi sự thận trọng và phán đoán chuyên môn từ phía kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp. Để áp dụng nguyên tắc trọng yếu một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần:
 • Xây dựng quy trình và tiêu chí rõ ràng để đánh giá tính trọng yếu của thông tin.
 • Thường xuyên rà soát và cập nhật các tiêu chí đánh giá tính trọng yếu phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và quy định pháp luật.
 • Tham khảo ý kiến từ các chuyên gia như kiểm toán viên để đảm bảo việc áp dụng nguyên tắc trọng yếu đúng đắn và hiệu quả.
 • Trình bày đầy đủ các thông tin trọng yếu trong báo cáo tài chính và giải thích rõ ràng trong thuyết minh báo cáo tài chính.
Với sự hiểu biết và áp dụng đúng đắn nguyên tắc trọng yếu, doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng báo cáo tài chính, tăng cường tính minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời hoàn thiện công tác quản trị tài chính của mình.

Ms. Nguyễn Thị Hồng Vân - Chuyên gia nhân sự tinh gọn Greenstarct - Khóa học quản trị nhân sự chuyên nghiệp tại Hà Nội - Tăng năng suất, giảm lãng phí

Hãy cùng chúng tôi khám phá và phân loại nhân sự, giúp doanh nghiệp của bạn phát triển, hút giữ nhân tài nhé!

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất