Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Bộ phận Công Nghệ Thông Tin (IT) trong một doanh nghiệp thực hiện một loạt các chức năng và nhiệm vụ quan trọng. Dưới đây là một số trong số đó:

1. Quản lý Hệ Thống và Mạng

Bộ phận IT chịu trách nhiệm duy trì, quản lý và nâng cấp hệ thống và mạng công ty. Họ đảm bảo rằng tất cả các hệ thống, dịch vụ và mạng đều hoạt động trơn tru và hiệu quả.

2. Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Họ cung cấp hỗ trợ IT helpdesk/ IT Support cho nhân viên trong công ty. Điều này có thể bao gồm việc giải quyết các vấn đề phần mềm, phần cứng, và hỗ trợ cho các hệ thống và ứng dụng sử dụng hàng ngày.

3. Bảo Mật Thông Tin

Bộ phận IT chịu trách nhiệm bảo mật thông tin công ty. Họ phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu và thông tin quan trọng từ sự mất mát, truy cập trái phép, và các cuộc tấn công mạng.

4. Phân Tích Dữ Liệu và Báo Cáo

Bộ phận IT thường phải phân tích dữ liệu và tạo ra các báo cáo. Điều này có thể bao gồm việc giám sát hiệu suất hệ thống, theo dõi lưu lượng truy cập web, và phân tích dữ liệu để cung cấp thông tin cho các quyết định kinh doanh.

5. Phát Triển và Quản Lý Phần Mềm

IT còn tham gia vào việc phát triển và quản lý ứng dụng và phần mềm được sử dụng bởi công ty. Điều này có thể bao gồm việc phát triển ứng dụng tùy chỉnh, cài đặt và cấu hình phần mềm mua sẵn, và việc cập nhật và duy trì các ứng dụng đang hoạt động.

6. Quản Lý Dự Án và Quy Trình

Bộ phận IT thường quản lý các dự án công nghệ và quy trình liên quan đến việc triển khai công nghệ mới. Họ chịu trách nhiệm cho việc lập kế hoạch, quản lý dự án, và đảm bảo rằng các mục tiêu và thời hạn được đáp ứng. Như vậy, bộ phận IT đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình.

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG CNTT

Bộ phận Phòng công nghệ thông tin
Chức danh Trưởng phòng CNTT
Mã công việc CNTT-TP
Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc
 1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Tham mưu cho ban lãnh đạo phương án triển khai công tác phòng ngừa sự cố hệ thống và kế hoạc triển khai thực hiện.
 • Thực hiện các công việc do PCNTT trực tiếp thực hiện, hoặc phối hợp với đơn vị bạn thực hiện.
 • Kiểm tra thực tế về lĩnh vực CNTT, các phương án phòng ngừa và khắc phục sự cố hệ thống.
 • Điều phối các hoạt động hàng ngày của nhân viên PCNTT:
 • Tiếp nhận mail chỉ đạo của CQTGĐ, mail thông tin của các đơn vị trong công ty tổ chức triển khai thực hiện , phối hợp .
 • Kiểm tra, hiệu chỉnh các văn bản, báo cáo, kế hoạch, phương án v.v.. của CBNV trong Phong trước khi trình duyệt hoặc phát hành.
 • Kiểm tra các công tác đã phân công cho nhân viên.
 • Cập nhật các tiến bộ về công tác CNTT
 • Triển khai công tác trong tuần đến các bộ phận PCNTT
 • Kiểm tra việc thực hiện công tác tuần của PCNTT
 • Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của PCNTT trong tháng/quý/năm.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của PCNTT.
 • Báo cáo các chương trình công tác của Phong và các đề xuất cải tiến theo yêu cầu.
 • Tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác trong quý.
 • Xây dựng Chương trình công tác quý tiếp theo.
 • Đề xuất khen thưởng & xử phạt đối với các công tác vượt hoặc thấp hơn so với kế hoạch.
 • Lập kế hoạch mục tiêu và xây dựng chương trình hoạt động cho năm tiếp theo.
 • Xây dựng dự toán kinh phí CNTT cho năm tiếp theo.
 • Lập báo cáo tổng kết và đánh giá hoạt động của PCNTT.
 • Đề xuất khen thưởng đơn vị, cá nhân nếu có thành tích xuất sắc
 • Có quyền đề xuất trang bị phương tiện làm việc cho nhân viên theo yêu cầu.
 • Có quyền làm việc trực tiếp và yêu cầu cung cấp thông tin đối với các đơn vị thuộc Công ty, Phong, XN sản xuất.
 • Được quyền đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chưc, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ của đơn vị khi phát hiện không phù hợp với yêu cầu trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị.
 • Được quyền trả nhân sự không đáp ứng yêu cầu công việc (năng lực kém, thường xuyên vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ…) về Phòng NS để bố trí việc khác hoặc cho nghỉ việc.
 • Được quyền đề xuất bổ nhiệm, bãi nhiệm, biểu dương, khen thưởng CBNV trong đơn vị theo qui định của công ty.
Yêu cầu:
 • Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành CNTT được đào tạo thêm về Quản trị kinh doanh.
 • Kiến thức: Có kiến thức về các giải pháp ERP, các nhà cung cấp giải pháp, nguyên tắc quản lý kinh doanh, phân phối tài nguyên, phương pháp phối hợp hoạt động, lạnh đạo
 • Kỹ năng: Hoạch định, Phân tích ra quyết định, Tổ chức, Giao tiếp, Đàm phán, Phân công, Kiểm tra – Giám sát, Đánh giá, Thuyết trình.
 • Tố chất: Năng động, thẳng thắn, chịu áp lực, cẩn thận, siêng năng, giải quyết vấn đề.

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN PHẦN MỀM

Bộ phận Phòng công nghệ thông tin
Chức danh Chuyên viên phần mềm
Mã công việc CNTT-PM
Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng CNTT
 1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Xây dựng, triển khai và phát triển các giải pháp phần mềm ứng dụng quản lý sản xuất kinh doanh ở tất cả các đơn vị nhằm thực hiện vi tính hóa và tự động hóa trong xử lý công việc
 • Nghiên cứu các giải pháp phần mềm mới nhằm mục đích để phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất mang lại hiệu quả công việc nhanh, tốt nhất.
 • Bảo trì tất cả các phần mềm đã được triển khai ứng dụng ở các đơn vị.
 • Hướng dẫn việc sử dụng phần mềm.
 • Khắc phục sự cố.
 • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp mới cải thiện hệ thống công nghệ thông tin.
 1. Yêu cầu:
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
 • Kỹ năng lập trình Visual FoxPro, Visual Basic, ASP, SQL Server.
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong triển khai phần mềm.

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN PHẦN CỨNG

Bộ phận Phòng công nghệ thông tin
Chức danh Chuyên viên phần cứng
Mã công việc CNTT-PC
Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng CNTT
 1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Xây dựng, phát triển hệ thống mạng toàn Công ty để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị trong Công ty.
 • Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng cáp quang của Công ty.
 • Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng thuộc phân công của Phong CNTT.
 • Đảm bảo hệ thống mạng được phân công hoạt động ổn định, không gây khó khăn cho các đơn vị trong công ty trong việc khai thác thông tin.
 • Thu thập thông tin chính xác để đưa ra hướng giải quyết nhanh nhất và giảm chi phí thấp nhất khi có nhu cầu di dời, lắp đặt mới hệ thống mạng và điện thoại.
 • Khảo sát giá và hỏi các thông số kỹ thuật để đề ra những phương án di dời, xây dựng và phát triển hệ thống mạng, đện thoại với chi phí thấp nhất nhưng vẫn đạt hiệu qủa.
 1. Yêu cầu:
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
 • Am hiểu về thiết bị mạng vi tính/điện thoại, thiết bị văn phòng và điện.
 • Ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí IT cho các Cty có hệ thống mạng tương đối lớn (trên 100 máy).

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN IT

Bộ phận Phòng công nghệ thông tin
Chức danh Chuyên viên IT
Mã công việc CNTT-IT
Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng CNTT
 1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 • Xây dựng, phát triển, quản trị hệ thống mạng toàn Công ty để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị trong Công ty.
 • Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa hệ thống mạng của Công ty đảm bảo hệ thống mạng dữ liệu hoạt động ổn định, không gây khó khăn cho các đơn vị trong công ty trong việc khai thác thông tin.
 • Hướng dẫn vận hành khai thác hệ thống mạng để các đơn vị nắm bắt và khai thác hiệu quả hệ thống.
 • Thu thập thông tin, hương dẫn sử dụng khai thác tài nguyên mạng.
 • Tìm hiểu, học hỏi các giải pháp mạng có thể ứng dụng phục vụ công ty.
 1. Yêu cầu:
 • Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin.
 • Kỹ năng sử dụng thành thạo các hệ điều hành mạng Windows 2000 Server, Novell Netware, Linux.
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong triển khai phần mềm.
 • Ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí quản trị mạng cho các Cty có hệ thống mạng tương đối lớn (trên 100 máy kết nối).

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất

>