Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

kỹ năng quản lý
Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt và biến động không ngừng như hiện nay, kỹ năng quản lý đã trở thành một yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Những nhà quản lý giỏi không chỉ có tầm nhìn chiến lược, mà còn phải có khả năng truyền cảm hứng, tổ chức và điều phối hiệu quả mọi nguồn lực để đạt được mục tiêu chung. Họ là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một môi trường làm việc năng động, sáng tạo và hướng tới sự phát triển bền vững.

Tổng quan về Kỹ năng Quản lý

Kỹ năng quản lý là gì?

Kỹ năng quản lý là tập hợp các kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để quản lý hiệu quả một nhóm hoặc tổ chức. Chúng bao gồm khả năng lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát và ra quyết định.

Khái niệm và vai trò của kỹ năng quản lý

Quản lý liên quan đến việc điều phối và hướng dẫn các nguồn lực để đạt được các mục tiêu của tổ chức. Kỹ năng quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các nguồn lực này được sử dụng hiệu quả và hiệu quả.

Sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo

Mặc dù có liên quan, quản lý và lãnh đạo là hai khái niệm khác nhau. Quản lý tập trung vào việc duy trì hoạt động hiện tại và đạt được các mục tiêu ngắn hạn, trong khi lãnh đạo liên quan đến việc tạo ra tầm nhìn, truyền cảm hứng cho những người khác và thúc đẩy sự thay đổi.

Tầm quan trọng của kỹ năng quản lý

Kỹ năng quản lý rất quan trọng đối với thành công của bất kỳ tổ chức nào. Chúng cho phép các nhà quản lý:
 • Đảm bảo sự vận hành trơn tru và hiệu quả của tổ chức: Các nhà quản lý sử dụng kỹ năng của mình để lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động để đạt được hiệu quả tối đa.
 • Thúc đẩy sự phát triển và thành công lâu dài: Các nhà quản lý tạo ra một môi trường làm việc hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của nhân viên và nuôi dưỡng sự đổi mới.
 • Tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường: Các nhà quản lý có thể sử dụng kỹ năng của mình để xác định và khai thác các cơ hội, cũng như giảm rủi ro và cải thiện hiệu suất tổng thể của tổ chức.

10 kỹ năng quản lý thiết yếu

Kỹ năng Lập kế hoạch và Tổ chức

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức là những kỹ năng thiết yếu để các nhà quản lý có thể xác định và đạt được các mục tiêu của tổ chức. Chúng bao gồm:

Xác định mục tiêu và chiến lược rõ ràng:

 • Các nhà quản lý xác định các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, có liên quan và có thời gian (SMART).
 • Họ phát triển các chiến lược để đạt được các mục tiêu này, phác thảo các bước cần thực hiện và các nguồn lực cần thiết.

Sắp xếp nguồn lực và phân công nhiệm vụ hợp lý:

 • Các nhà quản lý phân bổ nguồn lực, chẳng hạn như nhân sự, tài chính và vật tư, để hỗ trợ việc đạt được mục tiêu.
 • Họ phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, đảm bảo rằng mỗi người có trách nhiệm rõ ràng và hiểu vai trò của mình trong việc đạt được các mục tiêu.

Theo dõi tiến độ và điều chỉnh linh hoạt:

 • Các nhà quản lý theo dõi tiến độ của các kế hoạch và dự án, so sánh kết quả thực tế với các mục tiêu đã đề ra.
 • Họ thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo rằng các mục tiêu vẫn có thể đạt được và phản ứng với những thay đổi trong môi trường.

Ví dụ: Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm

Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm là một ví dụ về kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức. Các nhà quản lý xác định các mục tiêu cho năm tới, phân bổ nguồn lực và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Họ theo dõi tiến độ trong suốt cả năm và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo rằng các mục tiêu được đáp ứng.

Kỹ năng Ra quyết định

Kỹ năng ra quyết định là một kỹ năng quan trọng cho các nhà quản lý, cho phép họ đưa ra những lựa chọn sáng suốt và kịp thời. Chúng bao gồm:

Phân tích thông tin và đánh giá phương án:

 • Các nhà quản lý thu thập và phân tích thông tin có liên quan đến quyết định cần đưa ra.
 • Họ xác định các phương án khả thi và đánh giá ưu và nhược điểm của từng phương án.

Cân nhắc rủi ro và cơ hội:

 • Các nhà quản lý xem xét các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn liên quan đến mỗi phương án.
 • Họ đánh giá khả năng xảy ra và tác động của các rủi ro và cơ hội này.

Đưa ra quyết định kịp thời và chính xác:

 • Các nhà quản lý đưa ra quyết định kịp thời, cân nhắc cả thông tin có sẵn và các rủi ro và cơ hội liên quan.
 • Họ đưa ra quyết định dựa trên logic và lý trí, tránh thiên vị và cảm xúc.

Ví dụ: Lựa chọn nhà cung cấp mới

Khi lựa chọn nhà cung cấp mới, các nhà quản lý sẽ phân tích thông tin về các nhà cung cấp tiềm năng, chẳng hạn như giá cả, chất lượng và thời gian giao hàng. Họ sẽ cân nhắc rủi ro và cơ hội liên quan đến từng nhà cung cấp và đưa ra quyết định dựa trên các yếu tố này.

Kỹ năng Giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề là những kỹ năng thiết yếu cho các nhà quản lý, cho phép họ xác định và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả. Chúng bao gồm:

Xác định và phân tích vấn đề một cách hệ thống:

 • Các nhà quản lý xác định rõ ràng bản chất của vấn đề và thu thập thông tin có liên quan.
 • Họ phân tích vấn đề bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật như phân tích nguyên nhân gốc rễ hoặc sơ đồ xương cá.

Tìm kiếm giải pháp sáng tạo và khả thi:

 • Các nhà quản lý đưa ra các giải pháp sáng tạo và khả thi cho vấn đề.
 • Họ xem xét các giải pháp thay thế khác nhau và đánh giá ưu và nhược điểm của từng giải pháp.

Triển khai và đánh giá hiệu quả của giải pháp:

 • Các nhà quản lý triển khai giải pháp đã chọn và theo dõi hiệu quả của giải pháp.
 • Họ đánh giá kết quả và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo rằng vấn đề được giải quyết hiệu quả.

Ví dụ: Xử lý khiếu nại của khách hàng

Khi xử lý khiếu nại của khách hàng, các nhà quản lý sẽ xác định bản chất của khiếu nại và thu thập thông tin từ khách hàng. Họ sẽ phân tích khiếu nại để xác định nguyên nhân gốc rễ và đưa ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề. Các nhà quản lý sẽ triển khai giải pháp và theo dõi hiệu quả của giải pháp để đảm bảo rằng khách hàng hài lòng.

Kỹ năng Giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là rất quan trọng đối với các nhà quản lý, cho phép họ truyền đạt thông tin hiệu quả, xây dựng mối quan hệ và tạo động lực cho những người khác. Chúng bao gồm:

Lắng nghe và thấu hiểu người khác:

 • Các nhà quản lý lắng nghe tích cực và thấu hiểu quan điểm của người khác.
 • Họ đặt câu hỏi để làm rõ và đảm bảo rằng họ hiểu rõ những gì người khác đang nói.

Truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả:

 • Các nhà quản lý truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, súc tích và hấp dẫn.
 • Họ sử dụng ngôn ngữ và các phương pháp giao tiếp phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Thuyết phục và gây ảnh hưởng tích cực:

 • Các nhà quản lý có thể thuyết phục và gây ảnh hưởng đến người khác bằng cách sử dụng logic, bằng chứng và kỹ thuật thuyết phục.
 • Họ xây dựng sự đồng thuận và tạo động lực cho những người khác hành động theo mong muốn của họ.

Ví dụ: Thuyết trình trước đối tác

Khi thuyết trình trước đối tác, các nhà quản lý sẽ sử dụng kỹ năng giao tiếp để truyền đạt thông điệp của mình một cách rõ ràng và thuyết phục. Họ sẽ lắng nghe phản hồi của đối tác và điều chỉnh bài thuyết trình của mình cho phù hợp. Các nhà quản lý cũng sẽ sử dụng kỹ thuật thuyết phục để xây dựng sự đồng thuận và gây ảnh hưởng đến đối tác.

Kỹ năng Lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo là những kỹ năng cho phép các nhà quản lý truyền cảm hứng, tạo động lực và hướng dẫn những người khác. Chúng bao gồm: Truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhân viên:
 • Các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho nhân viên bằng cách tạo ra một tầm nhìn hấp dẫn và truyền đạt nó một cách đam mê.
 • Họ tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ, nơi nhân viên cảm thấy được đánh giá cao và có động lực để thành công.
Xây dựng văn hóa làm việc tích cực:
 • Các nhà lãnh đạo xây dựng một nền văn hóa làm việc tích cực, nơi nhân viên được tôn trọng, tin tưởng và trao quyền.
 • Họ tạo ra một môi trường làm việc cởi mở và hợp tác, nơi nhân viên cảm thấy thoải mái khi chia sẻ ý tưởng và sáng kiến.
Phát triển tài năng và đội ngũ kế thừa:
 • Các nhà lãnh đạo phát triển tài năng và đội ngũ kế thừa bằng cách cung cấp cơ hội học tập và phát triển cho nhân viên.
 • Họ xác định và nuôi dưỡng các nhân viên tiềm năng và giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình.
Ví dụ: Tổ chức hoạt động team building Tổ chức các hoạt động team building là một ví dụ về kỹ năng lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo sử dụng các hoạt động này để xây dựng tinh thần đồng đội, cải thiện giao tiếp và tạo ra một môi trường làm việc tích cực hơn.

Kỹ năng Quản lý Xung đột

Kỹ năng quản lý xung đột là những kỹ năng cho phép các nhà quản lý nhận diện, phân tích và giải quyết xung đột một cách hiệu quả. Chúng bao gồm: Nhận diện và phân tích nguyên nhân xung đột:
 • Các nhà quản lý nhận diện các dấu hiệu xung đột và phân tích các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.
 • Họ xác định các bên liên quan, lợi ích và quan điểm của họ.
Áp dụng chiến lược giải quyết xung đột phù hợp:
 • Các nhà quản lý áp dụng các chiến lược giải quyết xung đột phù hợp với tình huống cụ thể.
 • Họ có thể sử dụng các chiến lược như tránh né, thỏa hiệp, hợp tác hoặc cạnh tranh.
Hòa giải và tạo sự đồng thuận giữa các bên:
 • Các nhà quản lý hòa giải giữa các bên liên quan và tạo ra sự đồng thuận.
 • Họ giúp các bên hiểu quan điểm của nhau và tìm ra giải pháp cùng có lợi.
Ví dụ: Giải quyết mâu thuẫn giữa 2 phòng ban Khi giải quyết mâu thuẫn giữa hai phòng ban, các nhà quản lý sẽ nhận diện các nguyên nhân gốc rễ của xung đột và áp dụng một chiến lược giải quyết xung đột phù hợp. Họ sẽ hòa giải giữa hai phòng ban và tạo ra sự đồng thuận để giải quyết xung đột và cải thiện mối quan hệ giữa các phòng ban.

Kỹ năng Quản lý Thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian là những kỹ năng cho phép các nhà quản lý sắp xếp và sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả. Chúng bao gồm: Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên:
 • Các nhà quản lý sắp xếp các nhiệm vụ của mình theo thứ tự ưu tiên, tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng nhất và khẩn cấp nhất trước.
 • Họ sử dụng các công cụ như ma trận Eisenhower để xác định các nhiệm vụ nào cần được thực hiện ngay lập tức, có thể hoãn lại, ủy thác hoặc loại bỏ.
Phân bổ thời gian hợp lý cho từng nhiệm vụ:
 • Các nhà quản lý phân bổ thời gian hợp lý cho từng nhiệm vụ, đảm bảo rằng họ dành đủ thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng mà không bỏ bê các nhiệm vụ khác.
 • Họ sử dụng các kỹ thuật như chia nhỏ nhiệm vụ và lập kế hoạch để quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả.
Loại bỏ "kẻ cắp thời gian" và tối ưu năng suất:
 • Các nhà quản lý xác định và loại bỏ các "kẻ cắp thời gian", chẳng hạn như sự trì hoãn, đa nhiệm và các cuộc họp không hiệu quả.
 • Họ tối ưu hóa năng suất của mình bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật quản lý thời gian, chẳng hạn như danh sách việc cần làm, lịch và phần mềm quản lý dự án.
Ví dụ: Sử dụng ma trận Eisenhower để quản lý công việc Ma trận Eisenhower là một công cụ quản lý thời gian giúp các nhà quản lý sắp xếp các nhiệm vụ của mình theo thứ tự ưu tiên. Ma trận chia các nhiệm vụ thành bốn loại:
 • Quan trọng và khẩn cấp: Các nhiệm vụ này cần được thực hiện ngay lập tức.
 • Quan trọng nhưng không khẩn cấp: Các nhiệm vụ này có thể được lên lịch cho sau nhưng vẫn cần được hoàn thành.
 • Khẩn cấp nhưng không quan trọng: Các nhiệm vụ này có thể được ủy thác hoặc hoãn lại.
 • Không quan trọng và không khẩn cấp: Các nhiệm vụ này có thể được loại bỏ.
Các nhà quản lý có thể sử dụng ma trận Eisenhower để xác định các nhiệm vụ quan trọng nhất cần tập trung vào và các nhiệm vụ có thể được hoãn lại hoặc loại bỏ. Kỹ năng Quản lý Tài chính Kỹ năng quản lý tài chính là những kỹ năng cho phép các nhà quản lý lập kế hoạch, phân bổ và sử dụng các nguồn tài chính của tổ chức một cách hiệu quả. Chúng bao gồm: Lập ngân sách và kiểm soát chi phí:
 • Các nhà quản lý lập ngân sách tài chính và theo dõi chi phí để đảm bảo rằng tổ chức hoạt động trong phạm vi ngân sách.
 • Họ phân tích các chi phí và tìm cách để giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc hiệu suất.
Phân tích và ra quyết định đầu tư:
 • Các nhà quản lý phân tích các cơ hội đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
 • Họ đánh giá rủi ro và lợi nhuận tiềm năng của các khoản đầu tư và lựa chọn các khoản đầu tư có khả năng tạo ra lợi nhuận cao nhất với rủi ro thấp nhất.
Quản lý dòng tiền và đảm bảo khả năng sinh lời:
 • Các nhà quản lý quản lý dòng tiền của tổ chức để đảm bảo rằng tổ chức có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.
 • Họ cũng theo dõi khả năng sinh lời của tổ chức và thực hiện các hành động để cải thiện lợi nhuận.
Ví dụ: Tối ưu hóa cơ cấu vốn của doanh nghiệp Tối ưu hóa cơ cấu vốn của doanh nghiệp là một ví dụ về kỹ năng quản lý tài chính. Các nhà quản lý tài chính phân tích cơ cấu vốn hiện tại của doanh nghiệp và xác định các thay đổi có thể được thực hiện để giảm chi phí vốn và tăng lợi nhuận.

Kỹ năng Quản lý Rủi ro

Kỹ năng quản lý rủi ro là những kỹ năng cho phép các nhà quản lý nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức. Chúng bao gồm: Nhận diện và đánh giá rủi ro trong hoạt động:
 • Các nhà quản lý nhận diện các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tổ chức.
 • Họ đánh giá mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra của các rủi ro này.
Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó:
 • Các nhà quản lý xây dựng các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó để giảm thiểu tác động của các rủi ro.
 • Các kế hoạch này phác thảo các hành động cần thực hiện để ngăn ngừa rủi ro xảy ra hoặc để ứng phó với rủi ro nếu nó xảy ra.
Theo dõi và cải tiến liên tục quy trình quản lý rủi ro:
 • Các nhà quản lý theo dõi các rủi ro và đánh giá hiệu quả của các kế hoạch quản lý rủi ro.
 • Họ thực hiện các cải tiến liên tục đối với quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo rằng tổ chức được bảo vệ trước các rủi ro mới và đang nổi lên.
Ví dụ: Đánh giá rủi ro trước khi triển khai dự án mới Đánh giá rủi ro trước khi triển khai dự án mới là một ví dụ về kỹ năng quản lý rủi ro. Các nhà quản lý dự án nhận diện và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến dự án. Họ xây dựng các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó để giảm thiểu tác động của các rủi ro này.

Kỹ năng Quản lý Sự Thay Đổi

Kỹ năng quản lý sự thay đổi là những kỹ năng cho phép các nhà quản lý dẫn dắt và hỗ trợ tổ chức của họ trong quá trình chuyển đổi. Chúng bao gồm: Nắm bắt xu hướng và thích ứng với thay đổi:
 • Các nhà quản lý theo dõi các xu hướng trong ngành và môi trường kinh doanh.
 • Họ dự đoán những thay đổi có thể xảy ra và thích ứng với những thay đổi này để đảm bảo rằng tổ chức của họ vẫn cạnh tranh.
Truyền thông và tạo sự đồng thuận về sự thay đổi:
 • Các nhà quản lý truyền đạt rõ ràng về sự thay đổi và tầm nhìn của họ cho tương lai.
 • Họ tạo ra sự đồng thuận về sự thay đổi bằng cách giải thích các lợi ích của sự thay đổi và giải quyết những lo ngại của nhân viên.
Hỗ trợ nhân viên vượt qua thách thức trong quá trình chuyển đổi:
 • Các nhà quản lý hỗ trợ nhân viên vượt qua những thách thức trong quá trình chuyển đổi.
 • Họ cung cấp đào tạo, hướng dẫn và các nguồn lực khác để giúp nhân viên thích nghi với những thay đổi.
Ví dụ: Triển khai hệ thống quản lý chất lượng mới Triển khai hệ thống quản lý chất lượng mới là một ví dụ về kỹ năng quản lý sự thay đổi. Các nhà quản lý truyền đạt rõ ràng về hệ thống mới và lợi ích của nó. Họ tạo ra sự đồng thuận bằng cách giải quyết những lo ngại của nhân viên và cung cấp đào tạo và hỗ trợ.

3 kỹ năng cần thiết của nhà quản trị xuất sắc

Tư duy Chiến lược

Tư duy chiến lược là khả năng nhìn xa trông rộng, dự đoán các xu hướng tương lai và đưa ra quyết định sáng suốt để đạt được các mục tiêu dài hạn của tổ chức. Các nhà quản lý có tư duy chiến lược thường có các đặc điểm sau:
 • Có tầm nhìn dài hạn và định hướng rõ ràng: Họ có thể hình dung tương lai của tổ chức và xác định các bước cần thực hiện để đạt được tầm nhìn đó.
 • Nắm bắt cơ hội và xu hướng phát triển: Họ theo dõi các xu hướng trong ngành và môi trường kinh doanh để xác định các cơ hội và thách thức tiềm ẩn.
 • Đưa ra quyết định mang tính đột phá: Họ không ngại đưa ra những quyết định táo bạo và sáng tạo để đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức.
Các nhà quản lý có tư duy chiến lược đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của tổ chức. Họ giúp tổ chức thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh và đạt được thành công lâu dài.

Khả năng Truyền cảm hứng

Khả năng truyền cảm hứng là khả năng thúc đẩy và truyền động lực cho người khác. Các nhà quản lý có khả năng truyền cảm hứng thường có các đặc điểm sau:
 • Xây dựng mối quan hệ tích cực với nhân viên: Họ xây dựng các mối quan hệ tin cậy và tôn trọng với nhân viên, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ.
 • Tạo động lực và khơi dậy tiềm năng của mỗi cá nhân: Họ truyền cảm hứng cho nhân viên bằng cách giao cho họ những nhiệm vụ có ý nghĩa, cung cấp phản hồi mang tính xây dựng và công nhận những thành tích của họ.
 • Ghi nhận và khen thưởng kịp thời những nỗ lực và đóng góp: Họ ghi nhận và khen thưởng nhân viên vì những đóng góp của họ, tạo ra một nền văn hóa công nhận và đánh giá cao.
Các nhà quản lý có khả năng truyền cảm hứng có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và năng suất, nơi nhân viên có động lực và gắn kết với công việc của họ. Điều này dẫn đến hiệu suất tốt hơn, sự hài lòng của nhân viên cao hơn và tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn.

Tinh thần Học hỏi Không ngừng

Tinh thần học hỏi không ngừng là một đặc điểm quan trọng của các nhà quản lý thành công. Họ luôn tìm kiếm những cách mới để cải thiện bản thân và tổ chức của mình. Các nhà quản lý có tinh thần học hỏi không ngừng thường có các đặc điểm sau:
 • Cập nhật kiến thức và kỹ năng mới một cách chủ động: Họ tích cực tìm kiếm các cơ hội để học hỏi và phát triển, chẳng hạn như tham gia các khóa học, hội thảo và hội nghị.
 • Tiếp thu ý kiến phản hồi và cầu thị: Họ cởi mở với phản hồi và sẵn sàng học hỏi từ những người khác, ngay cả khi phản hồi đó mang tính chỉ trích.
 • Chia sẻ tri thức và kinh nghiệm với đồng nghiệp: Họ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với những người khác, giúp tạo ra một môi trường học tập và phát triển cho toàn bộ tổ chức.
Các nhà quản lý có tinh thần học hỏi không ngừng có thể thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh và luôn đi đầu trong các xu hướng mới nhất. Điều này giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn và dẫn dắt tổ chức của họ đến thành công.

Làm thế nào để cải thiện kỹ năng quản lý?

Xác định Điểm mạnh và Điểm yếu

Để xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình, bạn có thể thực hiện các bước sau: 1. Tự đánh giá Bản thân một cách Khách quan
 • Đánh giá kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của bạn một cách trung thực.
 • Xác định các lĩnh vực mà bạn cảm thấy tự tin và các lĩnh vực mà bạn cần cải thiện.
2. Thu thập Ý kiến Phản hồi
 • Yêu cầu phản hồi từ cấp trên, đồng nghiệp và nhân viên.
 • Hỏi họ về điểm mạnh và điểm yếu của bạn với tư cách là một nhà quản lý.
 • Hãy cởi mở với phản hồi và sử dụng nó để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
3. Sử dụng Các công cụ Đánh giá Năng lực
 • Sử dụng các công cụ đánh giá năng lực, chẳng hạn như đánh giá 360 độ, để thu thập phản hồi từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Các công cụ này có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện về điểm mạnh và điểm yếu của mình.
Khi xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình, điều quan trọng là phải trung thực và khách quan. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào các lĩnh vực cần cải thiện và phát triển một kế hoạch phát triển hiệu quả.

Đầu tư vào Đào tạo và Phát triển

Để đầu tư vào đào tạo và phát triển, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Tham gia các Khóa đào tạo Chuyên sâu

 • Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng quản lý cụ thể, chẳng hạn như giao tiếp, ra quyết định và quản lý xung đột.
 • Các khóa đào tạo này có thể cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng thực tế để cải thiện hiệu suất của bạn.
Có thể bạn quan tâm: Khóa học quản trị nhân sự tại Hà Nội

2. Tìm một Mentor

 • Tìm một mentor có kinh nghiệm để học hỏi và được hướng dẫn.
 • Một người cố vấn có thể cung cấp cho bạn phản hồi, hỗ trợ và hướng dẫn khi bạn phát triển các kỹ năng quản lý của mình.

3. Áp dụng Kiến thức Mới vào Công việc Thực tế

 • Áp dụng những gì bạn đã học vào công việc thực tế thông qua các nhiệm vụ và dự án.
 • Điều này sẽ giúp bạn củng cố kiến thức và kỹ năng mới của mình.
Khi đầu tư vào đào tạo và phát triển, điều quan trọng là phải cam kết học tập và cải thiện liên tục. Bằng cách liên tục phát triển các kỹ năng của mình, bạn có thể trở thành một nhà quản lý hiệu quả và thành công hơn.

Rèn luyện qua Thực hành

Để rèn luyện qua thực hành, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Chủ động Nhận các Dự án và Nhiệm vụ Mới

 • Chủ động nhận các dự án và nhiệm vụ mới để thử thách bản thân và phát triển các kỹ năng mới.
 • Điều này sẽ giúp bạn mở rộng kinh nghiệm và xây dựng sự tự tin.

2. Trao quyền và Ủy thác Công việc

 • Trao quyền và ủy thác các nhiệm vụ phù hợp cho nhân viên để giải phóng thời gian của bạn và cho phép họ phát triển.
 • Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn và cải thiện hiệu suất chung của nhóm.

3. Sẵn sàng Mắc sai lầm

 • Sẵn sàng mắc sai lầm và coi đó là cơ hội học hỏi.
 • Thất bại là một phần của quá trình học tập và phát triển.

4. Rút kinh nghiệm từ Thất bại

 • Phân tích các sai lầm của bạn và xác định những gì bạn có thể làm khác đi trong tương lai.
 • Điều này sẽ giúp bạn tránh lặp lại những sai lầm tương tự và cải thiện hiệu suất của mình.
Bằng cách rèn luyện qua thực hành, bạn có thể phát triển các kỹ năng quản lý của mình và trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả hơn.

Kết luận:

Kỹ năng quản lý không phải là thứ bẩm sinh mà đòi hỏi sự rèn luyện và trau dồi không ngừng. Những nhà quản lý xuất sắc là những người luôn tìm cách hoàn thiện bản thân, tạo ra giá trị và cảm hứng cho những người xung quanh. Trong bối cảnh kinh doanh đầy biến động và thách thức hiện nay, kỹ năng quản lý đã trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Chỉ có những doanh nghiệp sở hữu đội ngũ quản lý tài năng và hiệu quả mới có thể vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội và tạo ra những bứt phá ngoạn mục. Vì vậy, việc đầu tư vào phát triển kỹ năng quản lý không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân, mà còn là chiến lược phát triển nguồn nhân lực mang tính sống còn của doanh nghiệp. Hãy hành động ngay từ hôm nay để trở thành nhà quản lý xuất sắc và cùng tổ chức của mình tiến xa trên con đường chinh phục đỉnh cao thành công.

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất