Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Các khóa học của chúng tôi hướng đến các Doanh nghiệp có mong muốn xây dựng Hệ Thống Quản Trị Nhân Sự Chuyên Nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Các Quản lý, Lãnh đạo muốn sở hữu kỹ năng quản lý và quản trị Nhân sự hiệu quả, tối ưu và Những người muốn theo đuổi nghề Nhân sự chuyên nghiệp.