Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học lập kế hoạch kinh doanh
Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc lập ra một kế hoạch kinh doanh bài bản, khoa học là điều vô cùng cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Một kế hoạch tốt sẽ giúp doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu, lộ trình và các bước đi cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tự mình xây dựng được một kế hoạch hoàn chỉnh. Chính vì vậy, việc tham gia một khóa học chuyên sâu như khóa học lập kế hoạch kinh doanh tại GREENSTARCT sẽ giúp các nhà lãnh đạo và quản lý có thêm kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để thực hiện tốt công việc quan trọng này.

Lập kế hoạch Kinh doanh là gì?

Lập kế hoạch kinh doanh là quá trình tạo ra một tài liệu phác thảo các mục tiêu, chiến lược và hoạt động của một doanh nghiệp. Nó là một công cụ quan trọng để hướng dẫn các quyết định của doanh nghiệp và theo dõi tiến độ của doanh nghiệp theo thời gian. Một kế hoạch kinh doanh thường bao gồm các phần sau:
 • Tóm tắt điều hành: Một bản tóm tắt ngắn gọn về các điểm chính của kế hoạch kinh doanh.
 • Mô tả công ty: Mô tả về doanh nghiệp, bao gồm sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp.
 • Phân tích thị trường: Phân tích thị trường mục tiêu của doanh nghiệp, bao gồm kích thước thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.
 • Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ: Mô tả chi tiết về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.
 • Chiến lược tiếp thị và bán hàng: Mô tả các chiến lược mà doanh nghiệp sẽ sử dụng để tiếp thị và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
 • Chiến lược hoạt động: Mô tả các hoạt động mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
 • Kế hoạch tài chính: Dự báo tài chính của doanh nghiệp, bao gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Phụ lục: Các tài liệu hỗ trợ, chẳng hạn như nghiên cứu thị trường, hợp đồng và hồ sơ tài chính.
Lập kế hoạch kinh doanh là một quá trình liên tục. Khi doanh nghiệp phát triển và thay đổi, kế hoạch kinh doanh cũng cần được cập nhật để phản ánh những thay đổi đó.

Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch kinh doanh

Xác định Mục tiêu Rõ ràng

Xác định mục tiêu rõ ràng là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh. Mục tiêu phải cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn (SMART).

Ví dụ về các mục tiêu SMART:

 • Tăng doanh thu 15% trong năm tới.
 • Giảm chi phí hoạt động 10% trong sáu tháng tới.
 • Ra mắt một sản phẩm mới trong quý tới.
 • Xây dựng một đội ngũ gồm 10 nhân viên mới trong năm tới.
Khi các mục tiêu được xác định rõ ràng, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể bắt đầu hình thành các chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu đó.

Kế hoạch Kinh doanh như một Tấm bản đồ

Kế hoạch kinh doanh giống như một tấm bản đồ dẫn lối cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Nó cung cấp cho họ một cái nhìn tổng quan về các mục tiêu, chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp. Bằng cách tham khảo kế hoạch kinh doanh thường xuyên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng doanh nghiệp đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của mình. Kế hoạch kinh doanh cũng là một công cụ giao tiếp quan trọng. Nó có thể được sử dụng để chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp với các bên liên quan, chẳng hạn như nhân viên, nhà đầu tư và khách hàng.

Phân bổ Nguồn lực Hợp lý

Phân bổ nguồn lực hợp lý là điều cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Lập kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp xác định các nguồn lực cần thiết và cách phân bổ các nguồn lực đó một cách hiệu quả nhất.

Các bước để phân bổ nguồn lực hợp lý:

 1. Xác định các nguồn lực cần thiết: Xác định các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh, chẳng hạn như nhân lực, tài chính, thiết bị và nguyên vật liệu.
 2. Đánh giá năng lực: Đánh giá năng lực hiện tại của doanh nghiệp và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 3. Lập kế hoạch phân bổ: Lập kế hoạch phân bổ nguồn lực, nêu rõ cách phân bổ các nguồn lực cho các hoạt động và dự án khác nhau.
 4. Theo dõi và điều chỉnh: Theo dõi việc sử dụng nguồn lực và điều chỉnh kế hoạch phân bổ khi cần thiết để đảm bảo rằng nguồn lực được sử dụng hiệu quả.
Bằng cách phân bổ nguồn lực hợp lý, doanh nghiệp có thể:
 • Khai thác hiệu quả các nguồn lực: Đảm bảo rằng các nguồn lực được sử dụng để đạt được các mục tiêu quan trọng nhất.
 • Tiết kiệm chi phí: Tránh lãng phí nguồn lực và tiết kiệm chi phí bằng cách phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.
 • Nâng cao năng suất: Cải thiện năng suất bằng cách cung cấp cho nhân viên và các hoạt động các nguồn lực cần thiết.
Lập kế hoạch kinh doanh là một công cụ quan trọng để giúp doanh nghiệp phân bổ nguồn lực hợp lý và đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

Dự báo và Kiểm soát Rủi ro

Dự báo và kiểm soát rủi ro là một phần quan trọng của lập kế hoạch kinh doanh. Bằng cách xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, doanh nghiệp có thể thực hiện các bước để giảm thiểu tác động của chúng.

Các bước để dự báo và kiểm soát rủi ro:

 1. Xác định rủi ro: Xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp, chẳng hạn như rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính và rủi ro pháp lý.
 2. Đánh giá rủi ro: Đánh giá mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra của từng rủi ro.
 3. Lập kế hoạch kiểm soát rủi ro: Lập kế hoạch để kiểm soát và giảm thiểu tác động của các rủi ro đã xác định.
 4. Theo dõi và điều chỉnh: Theo dõi các rủi ro và điều chỉnh kế hoạch kiểm soát rủi ro khi cần thiết.
Lập kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp:
 • Nhận diện các rủi ro tiềm ẩn: Xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp và đánh giá tác động tiềm ẩn của chúng.
 • Chuẩn bị các phương án kiểm soát rủi ro: Lập kế hoạch để giảm thiểu tác động của các rủi ro đã xác định.
 • Chủ động hơn trước những thay đổi của thị trường: Dự báo các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến những thay đổi của thị trường và lập kế hoạch để ứng phó với những thay đổi đó.
 • Hạn chế tổn thất không đáng có: Giảm thiểu tác động tài chính và hoạt động của các rủi ro thông qua lập kế hoạch kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Bằng cách dự báo và kiểm soát rủi ro, doanh nghiệp có thể tăng khả năng phục hồi và đảm bảo thành công lâu dài.

Tạo Sự thống nhất trong Tổ chức

Kế hoạch kinh doanh là một công cụ quan trọng để tạo sự thống nhất trong tổ chức. Bằng cách truyền đạt rõ ràng các mục tiêu, chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh giúp đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều hiểu và làm việc hướng tới mục tiêu chung.

Các lợi ích của sự thống nhất trong tổ chức:

 • Cải thiện giao tiếp: Kế hoạch kinh doanh cung cấp một ngôn ngữ chung để giao tiếp các mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.
 • Tăng cường sự hợp tác: Khi mọi người hiểu mục tiêu chung, họ có thể hợp tác hiệu quả hơn để đạt được các mục tiêu đó.
 • Nâng cao động lực: Kế hoạch kinh doanh có thể truyền cảm hứng và thúc đẩy nhân viên bằng cách cho họ thấy vai trò của họ trong bức tranh toàn cảnh.
 • Giảm lãng phí: Sự thống nhất giúp giảm lãng phí thời gian và nguồn lực bằng cách đảm bảo rằng mọi người đều làm việc hướng tới các mục tiêu chung.
Lập kế hoạch kinh doanh là một quá trình hợp tác liên quan đến nhiều phòng ban và cá nhân khác nhau trong tổ chức. Bằng cách tham gia vào quá trình lập kế hoạch, nhân viên có nhiều khả năng sở hữu kế hoạch và làm việc để đạt được các mục tiêu của kế hoạch. Kế hoạch kinh doanh cũng là một công cụ quan trọng để theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất. Bằng cách so sánh kết quả thực tế với các mục tiêu đã nêu trong kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Nhìn chung, lập kế hoạch kinh doanh là một công cụ thiết yếu để tạo sự thống nhất trong tổ chức, truyền đạt mục tiêu, tăng cường sự hợp tác và nâng cao động lực.

Đo lường và Cải tiến Liên tục

Kế hoạch kinh doanh là một công cụ quan trọng để đo lường và cải tiến liên tục. Bằng cách so sánh kết quả thực tế với các mục tiêu đã nêu trong kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Các bước để đo lường và cải tiến liên tục:

 1. Thiết lập các chỉ số đo lường: Xác định các chỉ số đo lường chính (KPI) sẽ được sử dụng để theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất.
 2. Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu thường xuyên về các chỉ số đo lường đã xác định.
 3. Phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 4. Thực hiện các điều chỉnh: Thực hiện các điều chỉnh đối với chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp để cải thiện hiệu suất.
Lập kế hoạch kinh doanh cung cấp một khuôn khổ để đo lường và cải tiến liên tục. Bằng cách theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất thường xuyên, doanh nghiệp có thể xác định các cơ hội để cải thiện và thực hiện các thay đổi cần thiết để đạt được các mục tiêu của mình. Cải tiến liên tục là rất quan trọng để thành công trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi. Bằng cách liên tục đánh giá và cải thiện các hoạt động của mình, doanh nghiệp có thể duy trì lợi thế cạnh tranh và đạt được tăng trưởng bền vững. Nhìn chung, lập kế hoạch kinh doanh là một công cụ thiết yếu để đo lường và cải tiến liên tục. Bằng cách theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu suất và thực hiện các điều chỉnh cần thiết, doanh nghiệp có thể cải thiện hoạt động và đạt được các mục tiêu của mình.
Liên quan:Tại Sao Phải Lập Kế Hoạch Kinh Doanh? Lý Do Đằng Sau Những Doanh Nghiệp Thành Công 2024

Nội dung chính trong khóa học lập kế hoạch kinh doanh tại Greenstarct

Xây dựng mục tiêu và chiến lược

 • Phân tích môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài
 • Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
 • Xây dựng mục tiêu SMART (cụ thể, đo lường, khả thi, phù hợp, có giới hạn thời gian)
 • Hình thành chiến lược tổng thể và chiến lược bộ phận

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

 • Nghiên cứu quy mô, tiềm năng và xu hướng phát triển của thị trường
 • Phân khúc khách hàng và nhận diện nhu cầu của từng phân khúc
 • Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT)
 • Phân tích năng lực cạnh tranh và chiến lược của các đối thủ

Lập kế hoạch marketing và bán hàng

 • Định vị sản phẩm/thương hiệu và xác định thông điệp truyền thông
 • Hoạch định các chương trình marketing (4P: sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, chiêu thị)
 • Xây dựng kế hoạch và dự báo doanh số bán hàng
 • Xây dựng quy trình và chính sách chăm sóc khách hàng

Lập kế hoạch sản xuất và vận hành

 • Hoạch định quy trình sản xuất, cung ứng và logistics
 • Quản lý chuỗi cung ứng và tối ưu hóa tồn kho
 • Xây dựng hệ thống quản trị chất lượng và cải tiến sản xuất
 • Ứng dụng công nghệ, tự động hóa trong sản xuất và quản lý

Lập kế hoạch tài chính

 • Dự báo doanh thu, chi phí và lợi nhuận
 • Lập báo cáo tài chính (kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, dòng tiền)
 • Phân tích các chỉ số tài chính quan trọng
 • Hoạch định ngân sách và kế hoạch huy động, sử dụng vốn

Lập kế hoạch nhân sự và phát triển tổ chức

 • Xác định cơ cấu tổ chức, sơ đồ nhân sự phù hợp
 • Xây dựng chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân tài
 • Thiết kế hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc và lương thưởng
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực

Ưu điểm của khóa học lập kế hoạch kinh doanh tại Greenstarct

 • Nội dung bài giảng thiết thực, cập nhật, dễ áp dụng thực tế
 • Giảng viên giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc tình hình doanh nghiệp
 • Phương pháp dạy tương tác, kết hợp lý thuyết và thực hành
 • Các công cụ, mẫu biểu, tài liệu hỗ trợ đa dạng, hiệu quả
 • Cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các học viên đến từ nhiều lĩnh vực

Kết luận:

Lập kế hoạch kinh doanh không chỉ là một nhiệm vụ thiết yếu mà còn là một "nghệ thuật" đòi hỏi sự kết hợp của các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quản trị. Một khóa học lập kế hoạch kinh doanh chất lượng sẽ trang bị cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp những hành trang cần thiết để điều hành con thuyền doanh nghiệp vượt qua các thử thách và về đích thành công. Với tầm nhìn chiến lược, sự am hiểu thực tiễn và phương pháp sư phạm hiệu quả, PDCA cam kết mang đến một khóa học lập kế hoạch kinh doanh thiết thực và hiệu quả nhất, giúp học viên nâng cao năng lực hoạch định và quản trị bài bản. Hãy đăng ký ngay để hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và nắm chắc chìa khóa thành công trong tay!

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất