Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

1. Giới Thiệu

Công ty TNHH Tư Vấn và Đào Tạo Ngôi Sao Xanh (“chúng tôi” hoặc “công ty”) cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin hãy đọc kỹ để hiểu về quy định của chúng tôi.

2. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản, giao dịch, tham gia các khóa học, hoặc liên lạc với chúng tôi. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thanh toán.

3. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được sử dụng để:

4. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không hợp lệ. Tuy nhiên, không có biện pháp an ninh nào là hoàn hảo hoặc không thể bị xâm phạm.

5. Truy Cập và Cập Nhật Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian để phản ánh thay đổi về cách thực hành của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua email.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Chính sách Bảo mật này, hoặc nếu bạn muốn chúng tôi cập nhật thông tin chúng tôi có về bạn hoặc sở thích của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại :vanntn@greenstarct.vn.