Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Để đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả, mỗi doanh nghiệp cần có một kế hoạch nhân sự chi tiết và cụ thể. Dưới đây là 5 bước mà bạn cần thực hiện để xây dựng một kế hoạch nhân sự hiệu quả.

Bước 1: Dự Báo Nhu Cầu Nguồn Nhân Lực

Chúng ta cần phải nắm rõ tương lai của đơn vị mình: mục tiêu muốn đạt được, hoạt động cần thực hiện, sản xuất những sản phẩm hoặc dịch vụ nào và quy mô như thế nào. Dựa trên những thông tin này, ta xác định nhu cầu nhân lực, bao gồm số lượng, chất lượng và thời gian cần nhân lực.

Bước 2: Phân Tích Thực Trạng Nguồn Nhân Lực

Bước này nhằm mục đích xác định ưu và nhược điểm nguồn nhân lực hiện có tại doanh nghiệp. Khi phân tích, cần căn cứ vào các yếu tố về hệ thống như số lượng, cơ cấu, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực làm việc, thái độ làm việc và các phẩm chất cá nhân, cơ cấu tổ chức, các chính sách quản lý nguồn nhân lực. Đồng thời, cũng cần xem xét về mặt quá trình như mức độ hấp dẫn của công việc, sự thỏa mãn của nhân viên, môi trường văn hóa công ty, phong cách quản lý, mục tiêu công ty và những rào cản tồn tại.

Bước 3: Đưa Ra Quyết Định Tăng Hoặc Giảm Nguồn Nhân Lực

So sánh nhu cầu nhân lực với thực trạng nguồn nhân lực để xác định liệu nhân lực đang dư thừa hay thiếu hụt so với nhu cầu. Sau đó, lựa chọn các giải pháp để khắc phục sự dư thừa hoặc thiếu hụt nhân lực.

Bước 4: Lập Kế Hoạch Thực Hiện

Kế hoạch thực hiện thường bao gồm những nội dung chủ yếu như kế hoạch tuyển dụng nhân viên, kế hoạch bố trí lại cơ cấu tổ chức, kế hoạch đề bạt và thuyên chuyển nhân viên, kế hoạch tinh giảm lao động dư.

Bước 5: Đánh Giá Việc Thực Hiện Kế Hoạch

Khi đánh giá, chúng ta nên xác định những sai lệch giữa mục tiêu đã vạch ra với quá trình thực hiện kế hoạch, phân tích nguyên nhân dẫn đến các sai lệch đó, đề ra các giải pháp điều chỉnh sai lệch và các biện pháp hoàn thiện.
Khi đánh giá, chúng ta nên như sau:
  • Xác định những sai lệch giữa mục tiêu đã vạch ra với quá trình thực hiện kế hoạch;
  • Phân tích nguyên nhân dẫn đến các sai lệch đó;
  • Đề ra các giải pháp điều chỉnh sai lệch và các biện pháp hoàn thiện.
  • Sau khi đã hoạch định nguồn nhân lực cần thiết trong tương lai, Doanh nghiệp sẽ tìm kiếm nguồn nhân lực này để đảm bảo nguồn nhân lực sẵn có khi cần.

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất