Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

Đại học kinh tế quốc dân
Quản lý nhân sự là một lĩnh vực quan trọng trong mọi tổ chức và doanh nghiệp. Với vai trò đảm nhận việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển và quản lý nhân viên, quản lý nh ân sự đóng góp quan trọng vào sự thành công và phát triển của một tổ chức. Vì vậy, việc đào tạo và học về quản lý nhân sự là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong xã hội hiện đại.

II. Các trường đại học đào tạo quản lý nhân sự tại Việt Nam

Hiện nay, có nhiều trường đại học tại Việt Nam đào tạo chương trình quản lý nhân sự phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Dưới đây là danh sách một số trường đại học hàng đầu đào tạo quản lý nhân sự tại Việt Nam:

1. Đại học Quốc gia Hà Nội (Hanoi National University)

 • Chương trình đào tạo: Quản lý nhân sự
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Nội dung chương trình: Chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung vào việc cung cấp kiến thức về quản lý nhân sự, từ quy trình tuyển dụng, đào tạo, phát triển đến quản lý hiệu suất và đánh giá nhân viên.

2. Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University)

Đại học kinh tế quốc dân
 • Chương trình đào tạo: Quản lý nhân sự
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Nội dung chương trình: Chương trình đào tạo tại Đại học Kinh tế Quốc dân tập trung vào các kỹ năng quản lý nhân sự, bao gồm quy trình tuyển dụng, đánh giá hiệu suất, phân tích công việc và quản lý đội nhóm.

3. Đại học Ngoại thương (Foreign Trade University)

 • Chương trình đào tạo: Quản lý nhân sự
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Nội dung chương trình: Chương trình đào tạo tại Đại học Ngoại thương tập trung vào việc phát triển kỹ năng quản lý nhân sự, bao gồm quy trình tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất và phân tích công việc.

4. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (University of Social Sciences and Humanities)

 • Chương trình đào tạo: Quản lý nhân sự
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Nội dung chương trình: Chương trình đào tạo tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tập trung vào việc cung cấp kiến thức về quản lý nhân sự, từ quy trình tuyển dụng, đào tạo, phát triển đến quản lý hiệu suất và đánh giá nhân viên.

5. Đại học Lao động - Xã hội

 • Chương trình đào tạo: Quản lý nhân sự
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Nội dung chương trình: Chương trình đào tạo tại Đại học Lao động - Xã hội tập trung vào việc phát triển kỹ năng quản lý nhân sự, bao gồm quy trình tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất và phân tích công việc.

III. Lợi ích của việc học quản lý nhân sự

Học quản lý nhân sự tại các trường đại học có nhiều lợi ích về cả kiến thức và cơ hội nghề nghiệp. Dưới đây là một số lợi ích của việc học quản lý nhân sự:
 1. Kiến thức chuyên sâu: Học quản lý nhân sự giúp bạn nắm vững các kiến thức và kỹ năng quản lý nhân sự, từ tuyển dụng, đào tạo, phát triển đến quản lý hiệu suất và đánh giá nhân viên.
 2. Cơ hội nghề nghiệp: Với chương trình đào tạo quản lý nhân sự, bạn có thể tìm được việc làm trong lĩnh vực quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp, tổ chức hoặc trở thành chuyên gia tư vấn về quản lý nhân sự.
 3. Tương tác và mở rộng mạng lưới: Học quản lý nhân sự giúp bạn tương tác với các giảng viên và sinh viên khác trong ngành, mở rộng mạng lưới và có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nhân sự.
 4. Đào tạo kỹ năng mềm: Quản lý nhân sự không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn yêu cầu các kỹ năng mềm như giao tiếp, lãnh đạo, quản lý thời gian và nhóm. Học quản lý nhân sự giúp bạn phát triển và rèn luyện những kỹ năng này.

IV. Kết luận

Quản lý nhân sự là một lĩnh vực quan trọng và cần thiết trong mọi tổ chức và doanh nghiệp. Việc học quản lý nhân sự tại các trường đại học tại Việt Nam giúp bạn có kiến thức chuyên sâu, cơ hội nghề nghiệp, tương tác và mở rộng mạng lưới, cũng như đào tạo kỹ năng mềm. Hãy tìm hiểu và lựa chọn trường và chương trình phù hợp để bắt đầu hành trình nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhân sự.

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất