Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

BÍ QUYẾT THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART
công, trong khi những mục tiêu khác lại không được thực hiện?
Câu trả lời có thể nằm ở phương pháp thiết lập mục tiêu mà anh/chị sử dụng. Trong bài viết này, Vân sẽ chia sẻ với anh/chị bí quyết thiết lập mục tiêu SMART - một phương pháp hiệu quả để đặt mục tiêu cá nhân.
SMART là viết tắt của 5 tiêu chí:
S-Specific (Cụ thể): Mục tiêu của bạn phải rõ ràng, cụ thể, không chung chung hay mơ hồ.
M-Measurable (Đo lường được): Mục tiêu cần có thể đo lường được, để bạn biết khi nào mình đã đạt được nó.
A-Achievable (Có thể đạt được): Mục tiêu phải thực tế và khả thi với nguồn lực hiện có.
R-Relevant (Thực tế): Mục tiêu phải liên quan đến lộ trình phát triển tổng thể của bạn.
T-Time-bound (Thời hạn): Mục tiêu cần có thời hạn cụ thể để đạt được.
Hãy cùng tham khảo một số bước để thiết lập mục tiêu SMART:
- Bước 1: Xác định mục tiêu cụ thể (S): Hãy rõ ràng và cụ thể về mục tiêu của bạn. Ví dụ: "Tôi muốn tăng doanh thu bán hàng online của mình lên 20% trong 6 tháng tới" thay vì "Tôi muốn tăng doanh thu".
- Bước 2: Đặt tiêu chí đo lường (M): Xác định cách bạn sẽ đo lường tiến trình và thành công. Trong ví dụ trên, bạn có thể theo dõi doanh thu hàng tháng để xem mình tiến sát tới mục tiêu chưa.
- Bước 3: Đảm bảo mục tiêu khả thi (A): Xác định xem mục tiêu của bạn có thực tế không. Đánh giá nguồn lực hiện có, và nếu cần, hãy điều chỉnh mục tiêu để phù hợp.
- Bước 4: Kiểm tra mục tiêu có liên quan không (R): Đảm bảo mục tiêu của bạn phù hợp với lộ trình tổng thể. Mục tiêu tăng doanh thu 20% có hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu lớn hơn không?
- Bước 5: Đặt thời hạn (T): Cuối cùng, đặt một thời hạn rõ ràng. Trong ví dụ của chúng tôi, thời hạn là 6 tháng.
Nhớ rằng, thiết lập mục tiêu SMART chỉ là bước đầu tiên. Bạn cũng cần phải kiên trì thực hiện và điều chỉnh nếu cần để đảm bảo mục tiêu được đạt.
Anh chị gặp các vướng mắc về Quản Lý, thì Vân sẵn sàng chia sẻ mọi kiến thức thực chiến trong 20 năm qua về Nhân sự cho anh chị tại khoá học: “Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp”.
--------------------------
Ms. Nguyễn Thị Hồng Vân - Chuyên gia nhân sự tinh gọn Greenstarct - Đào tạo nhân sự chuyên nghiệp
Địa chỉ: 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 098.2211.195
Hãy cùng chúng tôi khám phá và phân loại nhân sự, giúp doanh nghiệp của bạn phát triển, hút giữ nhân tài nhé!

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất